ana sayfa    videolar     bilgiler     devreler  

Bilgiler > Asp.Net SqlDataAdapter ve DataTable KullanımıAsp.Net SqlDataAdapter ve DataTable Kullanımı


Veritabanından okuyacağımız birden çok satırdan oluşan sorguyu DataTable nesnesine doldurup içinden bilgileri dilediğimiz gibi okuyacağımız yöntem

Örnek:
SqlConnection con = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings[0].ConnectionString);
SqlCommand com = new SqlCommand();
com.Connection = con;
com.CommandText = "select top 25 kitabinadi,yazari,baskitarihi,ID from kitaplar";
DataTable dt = new DataTable();
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(com.CommandText, con);
da.Fill(dt);
return dt;

DataTable Oluşturma:
DataTable dt = new DataTable();
dt.Columns.Add("header text");
dt.Rows.Add("sample text");


DataTabledan veri okuma:
dt.Rows[0][0].ToString();
Kaynak: Çoğunlukla Ekşisözlük ve Wikipedia
 
sonraki bilgi:      200 Yıllık Yunan Hayali
önceki bilgi:       Asp.Net SqlDataReader ve ExecuteReader() Fonksiyonu
 
 
Bu sayfaya 494  defa bakıldı

 


eğitsel videolar     seslisozluklog