ana sayfa    videolar     bilgiler     devreler  

Bilgiler > Asp.Net SqlDataReader ve ExecuteReader() FonksiyonuAsp.Net SqlDataReader ve ExecuteReader() Fonksiyonu


Birden fazla satır döndüren sonuçlarda her satırın ayrı ayrı okunması için kullanılır. Sorgundan dönen her bir satır için While döngüsü bir kez çalışır. Satırların hepsi okunduktan sonra while döngüsünden çıkılır


Örnek:
SqlConnection con = new SqlConnection();
SqlCommand com = new SqlCommand();
com.Connection = con;
con.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings[0].ConnectionString;
com.CommandText = "select id,isim from students";
SqlDataReader dr;
con.Open();
dr = com.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
while (dr.Read())
{
int a=(int)dr[0];
String b=dr[1];
}
con.Close();
Kaynak: Çoğunlukla Ekşisözlük ve Wikipedia
 
sonraki bilgi:      Asp.Net SqlDataAdapter ve DataTable Kullanımı
önceki bilgi:       Asp.Net ExecuteScalar() Fonksiyonu
 
 
Bu sayfaya 511  defa bakıldı

 


eğitsel videolar     seslisozluklog