Temelelektronik.info

Arduino DS18B20 Termometre

Devre


Bu devre Eylül ayından itibaren 1200  defa ziyaret edilmiştir.

VideoAçıklama

-50 ile +150 Derece arasında ölçüm yapabilen Arduino, Max7219 ve RTC Modülü kullanılarak yapılmış Hassas termometre. Program dosyası, kütüphane dosyaları ve ek dosyalar ektedir