Temelelektronik.info

önemli bilgitrimetoprim + sulfametoksazol etkin maddesini içeren ilaçlar

Kaynak: Çoğunlukla Ekşisözlük ve Wikipedia