Temelelektronik.info

önemli bilgiDevletlerdeki 1 milyon insan başına Mc Donalds Sayısı

Kaynak: Çoğunlukla Ekşisözlük ve Wikipedia