Temelelektronik.info

Bilgiler > Contradictions about ReligionContradictions about Religion

##iihttps://www.kuranmeali.com/Aye...p?sure=3&ayet=7
https://www.kuranmeali.com/Aye...sure=44&ayet=58

Verily! Allâh grasps the heavens and the earth lest they move away from their places, and if they were to move away from their places, there is not one that could grasp them after Him. Truly, He is Ever Most Forbearing, Oft¬Forgiving. [Q 35:41]

https://www.kuranmeali.com/Aye...sure=35&ayet=41


Quran-67:5: And We have (from of old) adorned the lowest heaven (sky) with lamps, and We have made such (Lamps as) missiles to drive away Satans (Evils)

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=67&ayet=5

Quran-37:6-8: We have indeed decorated the lower heaven (sky) with (in) the stars, (for beauty) and for guard against all obstinate rebellious Satans. So they should not strain their ears in the direction of the Exalted Assembly but be cast away from every side.
https://www.kuranmeali.com/Aye...?sure=37&ayet=6
https://www.kuranmeali.com/Aye...?sure=37&ayet=7He who created the seven heavens, one above the other….And We have adorned the lowest heaven with lamps… [Quran-67:3-5]
https://www.kuranmeali.com/Aye...?sure=67&ayet=3
https://www.kuranmeali.com/Aye...?sure=67&ayet=4
https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=67&ayet=5

Do you not see how Allah has created the seven heavens one above the other, and made the moon a light in their midst, and made the Sun as a lamp. [Quran-71: 15-16]
https://www.kuranmeali.com/Aye...sure=71&ayet=15
https://www.kuranmeali.com/Aye...sure=71&ayet=16

And He completed the seven firmaments (heavens) in two days and assigned to each heaven its command; and We adorned the lower heaven with lamps (Sun), and rendered it guarded… [Quran- 41:12]
https://www.kuranmeali.com/Aye...sure=41&ayet=12


And We have set on earth firm mountains, lest it should shake with them. [Quran- 21:31] - And he has cast the earth firm mountains lest it shake with you… [Quran-16:15] - He created the heavens without supports that you can see, and has cast onto the earth firm mountains lest it shake with you… [Quran-31:10]

"Ve yeri sarsılmaması için, üzerine sağlam dağlar koyduk." [Kuran-21:31]

"Ve sizinle birlikte yeryüzünü sarsmasın diye sağlam dağlar yarattı." [Kuran-16:15]

"Sizin için göğü görülmeyen direkler oluşturdu ve yeryüzüne sağlam dağlar serdi ki sarsılmasın." [Kuran-31:10]

--Dağların depremleri ya da sarsıntıları engellemek bir yana oluşumu depremlerle olmaktadır. 
_______________________________________________________________________________________________________

"He created the heavens and the earth (in true proportions) ; He makes the Night overlap the Day, and the Day overlap the Night; He has subjected The Sun and Moon (to his law); each one follows a course for a time appointed." Here each one clearly refers to Sun & Moon (in the previous sentence), and not everything in the Universe as wishful apologists claim. [Quran-39:5]
"Seest thou not that Allah merges Night into Day and He merges Day into Night; That He has subjected the sun and moon (to His law), each running its course for a term (time) appointed." [Quran-31:29]
"It is He who created The Night and Day, And the Sun and Moon; each of them Swim (float) along in its own course." [Quran-21: 33]

"O, geceyi gündüze katıp gündüzü geceye katıyor; Güneşi ve Ay'ı boyunca belirlenen bir süre için buyruğuna tabi kıldı." [Kuran-39:5]

"Allah'ın geceyi gündüze kattığını ve gündüzü geceye kattığını görmez misin? Güneşi ve Ay'ı, her biri belirlenen bir süre için koşar bir biçimde buyruğuna boyun eğdirdi." [Kuran-31:29]

"O, geceyi, gündüzü, Güneş'i ve Ay'ı yaratan Odur; Her biri kendi yolunda yüzer (gezer)." [Kuran-21:33]


________________________________________________________________________________________________

And We have made the sky a roof withheld (from them). Yet they turn away from its portents. [Quran-21:32
He hath created the heavens (Skies) without supports (pillars) that ye can see, and hath cast into the earth firm Mountains/Hills, so that it quake not with you; and He hath dispersed…[Quran-31:10]
And We have made the sky (heavens) as roof (canopy) well guarded… [Quran-21: 32]
Who has made the earth your couch, And the heavens (Sky) your canopy; [Quran-2: 22]


______________________________________________________________________________________________________
And the heavens (sky) Shall be broken (opened) as if there were doors opens… [Quran 78:19]
When the Sky is cleft asunder [Quran-82:01]
And the sky will be Rent asunder, for it will That day be flimsy (soft) [Quran-69:16]
When the stars fall, losing their luster. [Quran-81:2]

"Ve gökler kapılar gibi açılır (açılır)..." [Kuran-78:19]

"Gök yarıldığı zaman..." [Kuran-82:1]

"Ve gök, o gün yumuşak bir madde haline gelir." [Kuran-69:16]

"Yıldızlar solup gider, ışıklarını yitirir." [Kuran-81:2]

_________________________________________________________________________________
güneş ve ay dünyanın çevresinde dönüyor. 

"Allah is He Who raised the heavens without any pillars that ye can see; is firmly established on the throne (of authority); He has subjected the sun and the moon (to his Law)! Each one runs (its course) for a term appointed. He doth regulate all affairs, explaining the signs in detail, that ye may believe with certainty in the meeting with your Lord." [Quran-13:2, Yousuf Ali]

"Allah, gökleri görünürdeki herhangi bir direksiz yükselten O'dur. Tahtında (egemenlik tahtında) sağlam bir şekilde yerleşmiştir. Güneşi ve Ay'ı O'nun kanununa boyun eğdirdi. Her biri belirlenen bir süre için döner. O, her işi düzenler ve ayetleri detaylı bir şekilde açıklar, böylece Rabbinizle gerçekten karşılaşmayı kesin bir inançla kabul edesiniz." [Kuran-13:2, Yousuf Ali çevirisi]

___________________________________________________________________________________
Önce Kemik oluşuyor sonra üzeri et ile kaplanıyor. 

Then fashioned We the drop (semen) a CLOT OF CONGEALED BLOOD then fashioned We the clot a little lump (fetus), fashioned We the little lump into bones, then clothed the bones with flesh, and then produced it another creation. So blessed be Allah, the Best of Creators. [Quran-23:14]

____________________________________________________________________________________
Ana rahminde ne olduğunu kim bilebilir.
• Verily the knowledge of the Hour is With God (alone). It is He Who sends down rain, and He who knows what is in the wombs of mothers…. [Quran-31:34]

____________________________________________________________________________________
Meryemlerin karışması
"At length she brought (the babe) to her people, carrying him (in her arms), They said: "O Mary! Truly a strange thing has thou brought! "O sister of Aaron, thy father was not a man of evil, nor your mother a woman unchaste!" [Sura:19:27-28]
And Mary, the Daughter of Imran, who guarded her chastity, and We breathed into (her body) of our spirit; and she testified to the truth of the words of her Lord, and of His revelations, and was one of the devout (servants). [Sura:66:12]

____________________________________________________________________________________

(1) Sex with slave girls

"Not so the worshippers, who are steadfast in prayer, who set aside a due portion of their wealth for the beggar and for the deprived, who truly believe in the Day of Reckoning and dread the punishment of their Lord (for none is secure from the punishment of their Lord); who restrain their carnal desire (save with their wives and their slave girls, for these are lawful to them: he that lusts after other than these is a transgressor..." [QURAN - 70:22-30]
This verse shows that Muslim men were allowed to have sex with their wives (of course) and their slave girls.
QURAN 23:5-6:

"...who restrain their carnal desires (except with their wives and slave girls, for these are lawful to them..."
Again, Muslim men were allowed to have sexual relations with their wives and slave girls.
QURAN - 4:24:

Kur'an 70:22-30: Bu ayet, sadaka verme, dua etme, Kıyamet Günü'ne inanma ve cinsel isteklerin kontrolünün cinsel ilişkilerle ilgili bağlamında önemini vurgular. Müslüman erkeklerin eşleri ve cariyeleri ile cinsel ilişkiye sahip olmalarına izin verildiğini belirtir.

Kur'an 23:5-6: Bu ayetler, Müslüman erkeklerin eşleri ve cariyeleri ile cinsel ilişkiye sahip olmalarına izin verildiğini tekrarlar ve bu ilişkilerin yasal olduğunu vurgular.

Kur'an 4:24: Bu ayet, genel olarak evli kadınların Müslüman erkeklere yasak olduğunu belirtir ve sadece sahip oldukları esirlerle cinsel ilişkiye izin verildiğini belirtir. Bu, esir veya cariyelerle cinsel ilişkiye izin verildiği şeklinde yorumlanır.

Kur'an 33:50: Bu ayet, Peygamber Muhammed'e hitap eder ve ona kendisine mehir verdiği eşleri ve savaş ganimeti olarak verilen cariyelerle cinsel ilişkiye izin verildiğini belirtir.

"And all married women are forbidden unto you save those captives whom your right hand possess. It is a decree of Allah for you. (Muhammad Pickthall's English translation of the Quran).
QURAN - 33:50:
"Prophet, We have made lawful to you the wives whom you have granted dowries and the slave girls whom God has given you as booty;..."

______________________________________________________________________________________
Hülle evliliği- kadının ne suçu var

So if a husband Divorces his wife (irrevocably), he can not, after that, re-marry her until after she has married another husband and he has divorced her. In that case there is no blame on either of them if they re-unite; provided they feel that they can keep the limits ordained by God [Quran-2:230, Yousuf Ali].

_____________________________________________________________________________________
Dinde zorlama yoktur.

There is no Compulsion in religion…. [Quran-2:256]

OR

- Fight those who do not profess the true faith (Islam) till they pay  the polltax (jiziya) with the hand of humility. [Quran-9:29] - Then, when the sacred months have passed, slay the idolaters wherever ye find them and take them captive, and besiege them and prepare for them each ambush…. [Quran-9:5] - When you meet the unbelievers in the Jihad strike off their heads…. [Quran-47:4] - And slay (kill) them wherever ye catch them, and turn them out from where they have turned you out such is the reward of those who suppress faith. [Quran-2:191] - O Apostle! Rouse the believers to the fight…(against) unbelievers. [Quran-8: 65]

"Sizlere zimmet (cizye) verdikleri, boyunları eğik olarak öderken mü'min olmayanlarla savaşın." [Kuran-9:29]

"Kutsal aylar geçtiğinde, müşrikleri nerede bulursanız öldürün, esir alın, onları kuşatın ve tuzaklar kurun…" [Kuran-9:5]

"Cihad sırasında kâfirlere rastladığınızda onların boynunu vurun…" [Kuran-47:4]

"Sizi sürdükleri yerden sürün ve onları yakaladığınız her yerde öldürün. İşte imanı yok edenlerin cezası budur." [Kuran-2:191]

"Ey Elçi! Mü'minleri savaşa kaldır; kâfirlere karşı savaşsınlar." [Kuran-8:65]https://www.quora.com/Why-did-...an-enough-wives


sonraki bilgi:      Atatürk Portre Yapay Zeka

önceki bilgi:       Kurtuluş savaşı sırasında uçaklardan atılan Kağıtlarda yazan yazılar

 
 

Bu sayfaya 11  defa bakıldı


Bu internet sitesi kar amacı gütmemektedir. Bu içeriğin siteden kaldırılmasını istiyorsanız alttaki butonu kullanarak içeriğin kaldırılması için istekte bulunabilirsiniz.