Temelelektronik.info

Bilgiler > AlıntılarAlıntılar

______________DİN
din lüzumlu bir müessesedir. dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur. yalnız şurası var ki din, allah ile kul arasındaki bağlılıktır. softa sınıfının din simsarlığına müsaade edilmemelidir. dinden maddî menfaat temin edenler, iğrenç kimselerdir. işte biz, bu vaziyete muhalifiz ve buna müsaade etmiyoruz…

Mustafa Kemal Atatürk


___
- "doğuya gittim müslümanları gördüm ama islâm yoktu"

- "ben sizi rahatlatmaya değil, rahatsız etmeye geldim. ben esrar, eroin miyim ki sizi rahatlatayım?"

- "sadece devletin konuşma hakkına sahip olduğu bir memlekette hiçbir söze inanmayın."

- "bir yerde yangın varken biri seni ibadet etmeye çağırıyorsa, bil ki bu bir hainin davetidir."

- kuran'ın ilk emri oku'dur, "işit" değil.

- esas fakirlik...
"her yerde olan fakirlik açlık ya da açıklık değildir. fakirlik para ve altına sahip olamama da değildir. fakirlik, sahafta satılmamış bir kitabın üzerindeki tozdur. fakirlik, kağıt imha makinasında, gazete parçalayan bir bıçaktır. fakirlik, arabanın camından dışarıya atılmış muz kabuğudur. fakirlik yemeksiz geçirilen bir gece değildir, fakirlik “düşünmeden” geçirilen bir gecedir".

- "düşünme, itaat et" diyenlere değil; "düşün, sor, sorgula" diyenlere kulak ver.

- "şimdiki köleler taksitle yaşayıp borçlu ölüyor."

- "sonradan ilahi adalet diye adaleti göklere çıkardılar ki, yeryüzünde ondan söz edilmesin."

- bir müslüman görürüz; sesini çıkarmaz, olup biteni dinlemez, hiçbir şey umurunda değildir; ama kendi düzeni ve tezgahı en küçük bir darbeye uğrasa feryadı arşa yükselir. her gün yaşanmakta olan facialar onda, bir gazete haberi kadar bile merak uyandırmaz.
"allahım kereminle bizi…" diye dua etmesinin ne etkisi olur? "bizi" ne demektir?

- "tribünden gelen sesler süren savaşlardaki mazlumun sesini kısıyorsa futbol afyondur!"

- "dindar bir toplumu ancak din adına, din alimleri kandırabilirdi ve öyle de oldu."

- "okuyun. zira mürekkebin akmadığı yerde kan akıyor!"

Ali Şeriati


___
Bilinç seviyesi ne kadar düşerse fanatiklik de o ölçüde artar.
— Vladimir Bartol


___
Şarap, bilgenin dostu, cahilin düşmanıdır.
felsefecinin tavsiyesi gibi acı ve yararlıdır.
düşünce adamlarına hak, aptallara haramdır.
cahili şeytana, bilgeyi tanrıya yöneltir.


şarap gerçekten ruhun gıdasıdır
onun rengi ve kokusu gülün rengini ve rayihasını bastırır
tad bakımından baba öğüdü gibidir; acı fakat yararlıdır
şarap içmek cahile göre batıl, bilgin yanında haktır
aklın fetvası ile âlime helal olmuştur
şeriat hükümlerinde ahmak olanlar için haram sayılmıştır
cahili şeytana, bilgeyi tanrıya yöneltir.

İbni Sina

Religious law makes it illegal for the ignorant to drink wine, but intelligence makes it legal for the intellectual.


___
herkesin her söylediğine hiçbir araştırma yapmadan inanmak bilgisizliktir

İbn-i Sina


___
din ateş, akıl da sudur; ateşe karşı suyu yani aklı kullanmazsanız, o ateş sizi yakar
İbn-i Sina


___
The purpose of our lives is to be happy.
–Dalai Lama
___
İlimle din yan yana gelmez
ilimle politika yan yana gelmez
politika ile din yan yana gelir. insanlığın a.. sı..r

Celal Şengör

https://www.youtube.com/shorts/XoPsCRmFlZw


___
"Eğer medrese ve şuursuzluk devam etmiş olsaydı, Araplığın Anadolu yukarılarına kadar gireceğine şüphe yoktu."

Falih Rıfkı ÇANKAYA


___
"En tehlikeli insan tipi, az anlayan, çok inanandır"
Anton Çehov


___
"sanatsal özgürlük sadece demokratik batı geleneğinin bir değeridir. ikincisi, dünyada milyonlarca insan için din, resmen bir ölüm kalım meselesidir.”

-camille paglia, harper's magazine, 1991


___
"the less you know, the more you believe."

''ne kadar az bilirseniz o kadar çok inanırsınız.''

Bono


___
When it is a question of money, everybody is of the same religion

"para söz konusu olduğunda herkes aynı dindendir"

Voltaire


___
en zor şey karanlık bir odada bir kara kediyi bulmaktır, özellikle odada kedi yoksa

Konficyus


___
“100 bin imam bir stadta toplansa, günlerce hatim indirse, dua etse, ağlasa sızlasa;
Bir Aspirinin sağladığı faydayı sağlayamaz. “
İlber Ortaylı


___
"Ortadogu insani:Her şeye üzülen fakat hiçbir şey yapmayan insanlar."

Amin Maalouf


___
"bir beldede, insanlar çalıştıkları halde hâlâ aç ve yoksularsa o belde halkı muhammed'in getirdiği dine iman etmemiştir."

Ihsan Eliaçık


___
"aslında günümüzde inanmayandan değil inanandan korkmak lazım"

Ihsan Eliaçık


___
"benim anladığıma göre namaz camiden çıkınca başlar. oruç ramazandan sonra başlar. hac da hacdan döndükten sonra başlar. ama insanlar bunu öyle bilmezler."

Ihsan Eliaçık


___
Taraftarlarıma hep Arap asıllı olduğumu söyledim. Düşmanlarımsa bunun aksini ispat etmeye çalıştılar. Biliyor musun, haklıydılar da. Ama bu şekilde davranmak zorundaydım, zira siz İranlılar kendi ırkınızdan utanıyorsunuz. Peygamberin doğduğu topraklardan gelenleri bir dilenci bile olsalar kendinizden üstün tutuyorsunuz. Rüstem’in, Suhrab’ın, Minuçehr’in, Ferudun’un torunları, İran’ın o şaşaalı şahlarının, Hüsrev’in, Ferhat’ın Arşaklı hükümdarlarının vârisleri olduğunuzu unuttunuz. Dilinizi, Firdevsi’nin, Ensari’nin ve daha nice şairin dili olan o güzelim Farsçayı terk ettiniz. Arapların inancını kabul ederek her şeyinizle onlara teslim oldunuz.

Hasan Sabbah


___
Her din, insanların insanlara tapınmasından, putperestlikten başka bir şey değildir.

Pierre-Joseph Proudhon


___
"500 yildir Türklerin yasamini bir Arap şeyhinin kuralları ve teorileri ile işe yaramaz hoca nesillerinin yorumlari belirledi.

Bu inanis colde yasayan gocebe topluluklar icindi."

Atatürk - Grey Wolf


___

“Arap ülkeleri Bizim İçin tehlike olmaktan çıkmıştır;
Bir Şeyh satın alıp hepsini yönetiriz. Ancak Türkler bizim İçin tehlikelidir çünkü bilimle barışıktırlar. O nedenle her daimAtatürk gibi bir asi çıkarabilirler ”

Arnold Toynbee


___

“Bütün cemaatler ve tarikatlar, Haçlılar’ın Anadolu’da kurdukları ileri karakollarıdır.”

— Mareşal Fevzi Çakmak-Genelkurmay Başkanı


___
Sık sık Tanrıdan ve atalardan söz edilmeye başlanmışsa ya canınız ya da paranız isteniyor demektir.
Pierre-Joseph Proudhon
___
"Din birliğinin de bir millet teşkilinde müessir olduğunu söyleyenler vardır. Fakat biz, bizim gözümüz önündeki Türk milleti tablosunda bunun aksini görmekteyiz."

Atatürk


___
"Bizi yanlış yola sevk eden habisler, biliniz ki çok kere din perdesine bürünmüşlerdir."

Atatürk


___
Dünyadaki en karlı ticaret din tüccarlığıdır. Sermayesi yalan müşterisi cahildir!
— Aziz Nesin


___
En aykırı fikirleri savunduğum zamanlarda bile, tanrının varlığını inkar edecek bir ateist olmadım.
— Charles Darwin


___
"Evet, ben bilirim ki insan dinsiz olmaz. Fakat Türk’ün dini tabiattır. Bunu size münevversiniz diye söylüyorum."

Atatürk


___
Bu insanların birçoğunda muhakeme yeteneği var, ama kimse bunu dini konularda kullanmıyor.
— Mark Twain


___
"dünyada yaşayanlar ikiye ayrılır,
beyni olup dini olmayanlar,
ve dini olup beyni olmayanlar"

Ebuula El - Maari


___
Benim inanmadığım bir dine inananları kafir saymanın rahatlığı beni de kendi dinimi sorgulamaya götürdü.
— Mark Twain


___
Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşâneler gördüm
Dolaştım mülk-ü İslâmı bütün virâneler gördüm.

Ziya Paşa


___
"Bu memleket geri zekalılarla, delilerle, ruh hastalarıyla doludur."
H. Nihâl Atsız


___
"tanrı, iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır, yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için tanrı'yı kullanırlar"
giordano bruno


___
hak yemek, sol elle yemek yemek kadar dikkat çekmedi bu ülkede

İsmet Özel


___
Şüpheden doğmayan iman piç tır.
— Peyami Safa


___
Eşek alim olmaz şu taşımakla tekkeye, insan adam olmaz gitmek ile mekkeye.
— Ziya Paşa


___
Beni incil'in anlamadığım yerleri değil, anladığım yerleri rahatsız ediyor.
— Mark Twain


___
Din, ilk sahtekar ile ilk aptalın tanışmasıyla ortaya çıkmıştır.
— Mark Twain


___
Bir insan hem tanrıya hem de evrim fikrine inanabilir. Bundan şüphe edilmesi bana saçma geliyor.
— Charles Darwin


___
Size üzülerek bildiririm ki; incil'in tanrı katından indirildiğine ve isa'nın tanrı'nın oğlu olduğuna inanmıyorum.
— Charles Darwin


___
"bütün dinler, insanların korkuları ve yahudilerin zekâsı üzerine kuruludur." stendhal


___
Hristiyanlıkta cehennemin simgesi, ateştir. Çok tanrılı dinlerde, yine ateştir. İslamda da ateştir. Hintliler için de cehennem, alevlerdir.
— Victor Hugo


___
Hoşgörü, en iyi dindir.
— Victor Hugo


___
Her köyde bir meşale olur, o öğretmendir; ve her köyde bir söndürücü olur, o papazdır.
— Victor Hugo


___
Her ülkede ve her devirde, din adamları özgürlüğe düşman olmuştur.
— Thomas Jefferson


___
Dünyada bilinen tüm tanrısal inançları inceledim ve hepsi masallara ve mitolojilere dayanıyor.
— Thomas Jefferson


___
The world is divided into men who have wit and no religion and men who have religion and no wit.


Dünya, aklı olup dini olmayan adamlarla, dini olup aklı olmayan insanlar olarak ayrılmıştır.
— El Maari___
"tanrı, iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır, yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için tanrı'yı kullanırlar"
giordano bruno


___
Biri diğerini tamamladığı için din ve bilim arasında gerçek bir karşıtlık olması mümkün değildir.
— Max Planck


___
insanları kandırmak, kandırıldıklarına inandırmaktan daha kolaydır.

mark twain___
Batıl inanç ve cehaletten oluşan fanatizm, bütün asırlar boyunca bir hastalık olmuştur.
— Voltaire


___
İnsanlar bir dinleri olduğu için ahlaka ihtiyacı kalmamış gibi davranıyorlar.
— Amin Maalouf


___
En eski tarihlerden beri din, daima zulme ve fesada alet olmuştur.
— Reşat Nuri Güntekin


___
"Bu memleket geri zekalılarla, delilerle, ruh hastalarıyla doludur."
H. Nihâl Atsız


___
"ben bir tanrıya inanmıyorum ama inansaydım eğer bu şeriati'nin tanrısı olurdu"

jean paul sartre


___
sosyalizm köklerini amerika'da bulamaz; çünkü fakirler burada kendilerini sömürülen bir sınıf olarak değil, geçici olarak sıkıntı yaşayan milyonerler olarak görmektedir.

John Steinbeck


___

______________AHLAK
bu ülkede ilerici, gerici, sağcı, solcu yoktur. namuslu insanlar ve namussuz insanlar vardır

Cemil Meriç


___
Ahlakın arkasında ilahi bir güç yoktur; ahlak, bütünüyle insani bir konudur.
— Albert Einstein


___
"kişinin ahlaklı yaşayabilmesi için kendisini toplumun ahlakından kurtarması gerekir."

nietzsche ağladığında


___
Ahlakın arkasında ilahi bir güç yoktur; ahlak, bütünüyle insani bir konudur.
— Albert Einstein


___
İnsanlar bir dinleri olduğu için ahlaka ihtiyacı kalmamış gibi davranıyorlar.
— Amin Maalouf


___
hak yemek, sol elle yemek yemek kadar dikkat çekmedi bu ülkede

İsmet Özel


___


sokrates'in karısı:seni haksız yere idam ediyorlar.

sokrates:haklı yere idam etselerdi daha mı iyiydi ?


___
ahlak, namus deyince sadece
kadından bahseden herkes
ahlaksız ve namussuzdur.

kahlo


___
 
______________KÖTÜ İNSAN“Sevgiyle güzelleşmeyen insanlardan kork Mathilda, onları hiçbir şey mutlu edemez.”

Léon: The Professional


___
"every man dies, not every man really lives."

william wallace


___
Üstünlük kompleksinin temelinde her zaman bir aşağılık kompleksi yatar.
— Alfred Adler


___
Okumayanlar, müzik dinlemeyenler, vicdanlarında hoşgörüyü barındırmayanlar ağır ağır ölürler.
— Pablo Neruda


___
kötü kalplilerin mutlulukları da karanlıktır.
— Victor Hugo


___
"kötüler kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar."

tolstoy

"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing."

Philosopher Edmund Burke


___

______________KENDİNİ BİLMEK
Bir insanın ulaşabileceği en yüksek düzey, kendi inanç ve düşüncelerinin bilincine varmak, kendi kendini tanımaktır.
— Johann Wolfgang von Goethe


___
Gerçek güçlülük, kendi gücünün sınırlarını iyi bilmektir.
— Stefan Zweig


___
"akıl, her şeyi olduğu gibi görmektir."
françois-marie arouet de voltaire"Judge a man by his questions rather than his answers."
"Common sense is not so common."

Voltaire


___
İnsan ancak içerisinde bulunduğu yaşam şartlarını kabul ettiği zaman mutluluğa ulaşabilir.
— Alfred Adler


___
Bir insanın değeri bayağı kesire benzer: Pay gerçek değerini gösterir, payda kendisini ne zannettiğini. Paydanın değeri arttıkça kesrin değeri azalır.
— Tolstoy


___
Büyük insanların hayat hikayelerini okurken, ilk zaferlerini kendilerine karşı kazandıklarını görmüşümdür. Hepsinde de özdisiplin başta geliyor.
— Harry Truman


___
Arzularıyla yapabilecekleri arasındaki farkı bilen adam mutludur.
— Johann Wolfgang von Goethe


___
Bir insanın yaşamındaki en önemli an, benliğinin bilincine vardığı andır. Bu olayın sonuçları en iyi ya da en korkunç şeylere yol açabilir.
— Tolstoy


___

______________KAÇAK SIĞINTI


"Öyle bir zaman gelecek ki, bazı ülkelerde bazı yöneticiler halklarını kendi istediği şekil ve inançlara eviremeyceklerini anlayıp, dışarıdan kendilerine uyan başka topmlumları getirip onlara vatandaşlık verecekler"

George Orwell - 1984


___
"kötüler kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar."

tolstoy

"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing."

Philosopher Edmund Burke


___
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendini savunma mekanizması artık felç olmuş durumdadır.
— Necip Hablemitoğlu


___
Yiğitlik eskiden bir çetinse, şimdilerde on çetindir. Çünkü çöküntü çağındayız. At izi, it izine karışmıştır. Ülke devletsiz, devlet sahipsizdir.
— Kemal Tahir


___
Bir toplumda hırsızlar, katiller, serseriler rahat dolaşıyor ve iş yapıyorsa o toplum iyi yönetilmiyordur.
— Fyodor Mihayloviç Dostoyevski


___


Bütün dünyada yurt düşmanlarına müsamaha gösteren, hatta onlara mevki ve salahiyet veren tek ülke Türkiye’dir!
— Hüseyin Nihal Atsız


___
eğitilemeyen ve beslenemeyen göçmen kalabalıklar eninde sonunda marjinal cemaatlere dönüşürler.
— İlber Ortaylı


___
Ben öküzden korkarım çünkü onun silahı var ama aklı yok.
— İbni Sina


___

______________YALAKALIK
"Dünyanın en eski mesleği kendini satmaktır. Bunu, fahişelik ile karıştırmak da bir o kadar eski bir yanılgıdır…”

Albert Camus


___
Üstünlük kompleksinin temelinde her zaman bir aşağılık kompleksi yatar.
— Alfred Adler


___
Böcek olmayı kabul edenler, ayaklar altında kalıp ezilmekten yakınmamalıdır.
— İmmanuel Kant


___
"kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa, bilin ki en namussuzu o' dur."
nietzsche


___
"yalakanın iyisi, efendisi yellendiğinde derin nefes alandır."

İbrahim Zübükzade


___
"köpeklerin dostluğu, aralarına kemik atılıncaya kadardır."

mevlana


___
İki insan sürekli aynı şeyleri düşünüyorsa, biri gereksiz demektir.
— Winston Churchill


___
“kendi köle olmayan, başkalarına hükmetmeye çalışmaz”

Jean-Jacques Rousseoe


___
"Dünyanın en eski mesleği kendini satmaktır. Bunu, fahişelik ile karıştırmak da bir o kadar eski bir yanılgıdır…”

Albert Camus


___
''kişiliğini makamdan alanlar, makam gidince, kişiliksiz kalırlar''
hz. ömer


___
din lüzumlu bir müessesedir. dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur. yalnız şurası var ki din, allah ile kul arasındaki bağlılıktır. softa sınıfının din simsarlığına müsaade edilmemelidir. dinden maddî menfaat temin edenler, iğrenç kimselerdir. işte biz, bu vaziyete muhalifiz ve buna müsaade etmiyoruz…

Mustafa Kemal Atatürk


___
"bir insanı ahlaken eğitmeden sadece zihnen eğitmek topluma bir bela kazandırmaktır."
theodore roosevelt


___

______________EKONOMİ
''Allahın on pulunu bekleye dursun on kul;
bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul.''

Necip Fazıl Kısakürek


___
"biri sizi üzüyorsa, mutlaka mutlu ettiği başkaları vardır."

charles bukowski


___
“askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun iktisadi zaferlerle taçlandırılmadıkça sonuçsuz kalır.”

gazi mareşal mustafa kemal atatürk


___
When it is a question of money, everybody is of the same religion

"para söz konusu olduğunda herkes aynı dindendir"

Voltaire


___
Çok aç bir mide ahlak bilmez.

Pierre-Joseph Proudhon
___
evinde ekmek bulamayanın toplumdan zorla almaya kalkışmayışına şaşarım.

Proudhon


___
geceyi aç geçirip de kılıcına davranmayanın aklından şüphe ederim…

-Ebu Zer Gifari


___
ahlak dediğimiz orta sınıfa hastır aslında. çok zengin çok fakir bunu iplemez.

"demokrasi en üst sınıfla ve en alt sınıfla yapılamaz. demokrasi için orta sınıfa ihtiyaç vardır."

Aristoteles


___

______________YOLSUZLUK
kendi içindeki insanı bir kez anlayan biri, tüm insanları anlama gücüne sahiptir.
(bkz: stefan zweig)


___
Edebini kaybeden kimse kötülükten zevk alır.

Edep sahibi yalnızca iyiliklerden zevk alır.
— Platon___
"Bir ülkenin liderini yozlaştırıp, onu zenginleştirmek, ülkesini de acımasızca sömürebileceğimiz bir konuma getirmek klasik bir ekonomik tetikçi dümeniydi. "

Bir ekonomik tetikçinin itirafları 4


___
hak yemek, sol elle yemek yemek kadar dikkat çekmedi bu ülkede

İsmet Özel


___
"her büyük servetin arkasında yatan bir büyük günah vardır."

honore de balzac


___
bu ülkede ilerici, gerici, sağcı, solcu yoktur. namuslu insanlar ve namussuz insanlar vardır

Cemil Meriç


___

______________KÖTÜ YÖNETİM
bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın.

Albert Camus


___
"hukukun bittiği yerde tiranlık başlar"

william pitt


___
tanrı en iyi topçu birliğinin yanındadır.

napoleon bonaparte

It is said that God is always on the side of the big battalions

Voltaire


___
"en saf fikir bile, küçük insanlara bu fikir adına insanlık dışı şeyler yapma iktidarı verildiğinde alçalır ve küçülür"

stefan zweig

Marie Antoinette sf. 507


___
bu ülkede ilerici, gerici, sağcı, solcu yoktur. namuslu insanlar ve namussuz insanlar vardır

Cemil Meriç


___
" bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın. "

albert camus


___
onlar ümidin düşmanıdır, sevgilim,
akar suyun,
meyve çağında ağacın,
serpilip gelişen hayatın düşmanı.

çünkü ölüm vurdu damgasını alınlarına:
-çürüyen diş, dökülen et-,
bir daha geri dönmemek üzere yıkılıp gidecekler,
ve elbette ki, sevgilim, elbet,
dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya,
dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle: işçi tulumuyla
bu güzelim memlekette hürriyet.

bursa'da havlucu recebe,
karabük fabrikasında tesviyeci hasana düşman,
fakir köylü hatçe kadına,
ırgat süleymana düşman,
sana düşman, bana düşman,
düşünen insana düşman,
vatan ki bu insanların evidir,
sevgilim, onlar vatana düşman...

nazım hikmet ran, 7 aralık 1945


___
"galibiyette taç kimin başına konulacaksa, mağlubiyette de ip onun boynuna geçirilmelidir"

ingiliz atasözü


___
"Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely"

Lord Acton

who was a British historian and politician in the 19th century. He wrote these words in a letter to a friend in 1887, in which he was expressing his belief that even the most virtuous leaders are at risk of becoming corrupted if they are given unchecked power. The quote has since become a widely recognized warning about the dangers of concentrated power and the importance of accountability in leadership.


___
«söz konusu güç olduğunda, insanlara hiçbir zaman güvenme ve onları kötülük yapmamaları için anayasanın zincirlerine bağla.»

thomas jefferson

16 kasım 1798


___
Okumayanlar, müzik dinlemeyenler, vicdanlarında hoşgörüyü barındırmayanlar ağır ağır ölürler.
— Pablo Neruda


___
Dünyada hiçbir şey başkalarının hakkından daha kutsal değildir.
— İmmanuel Kant


___
Fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşişi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır.
— Aristoteles


___
toplum sevgi ile kaynaşır, adaletle yaşar, dürüst çalışmakla ayakta kalır

Farabi


___
A cowardly leader is the most dangerous of men.
–Stephen King
___
"bir insanın,kendisine zulmedene gülümsemeye mecbur bırakılmasından daha beter bir zulüm olamazdı yeryüzünde"

Heba


___
''hesap sormak adaletten, hesap vermek ise erdemdendir''
Ihsan Eliaçık


___
Kölelik cinayettir.

Mülkiyet, hırsızlıktır.

Çok aç bir mide ahlak bilmez.

Halkın güvenliği en yüce kanundur.

İnsanı köle yapmak, onu öldürmektir.

Mülkiyet sahte Tanrıların sonuncusudur.

İcraat konuştu mu kelimeler hiçbir şeydir.

Mülk sahibi, hiçbir şey üretmeyen bir makinedir.

Mülkiyet, zayıfın güçlü tarafından sömürülmesidir.

Eğitimsiz refah halkı serseme çevirir ve küstahlaştırır.

İnsanlık Tanrı’ya inanıyor; fakat hangi Tanrı’ya inanıyor?

Büyük olanlar yalnızca biz diz çöktüğümüz için büyüktürler.

Her din, insanların insanlara tapınmasından, putperestlikten başka bir şey değildir.

Sık sık Tanrıdan ve atalardan söz edilmeye başlanmışsa ya canınız ya da paranız isteniyor demektir.

Pierre-Joseph Proudhon
___
Çok aç bir mide ahlak bilmez.

Pierre-Joseph Proudhon
___
Sık sık Tanrıdan ve atalardan söz edilmeye başlanmışsa ya canınız ya da paranız isteniyor demektir.
Pierre-Joseph Proudhon
___
"Devletin dini adalettir"
-Hz. Ali


___
Uğranılan haksızlıklara ve hakaretlere koyun gibi tahammül etmemek insanlığın başlangıcıdır evlat.
— Reşat Nuri Güntekin


___
Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil akıl ile yürütülmezse onun sonu çöküş ve yok oluştur.
— Platon


___
Cumhuriyetler zenginlikten, diktatörlerde yoksulluk yüzünden yıkılırlar.
— Montesquieu


___
"Hiçbir şey ceza almamış ilk suçtan daha cesaret verici değildir"

marquis de sade


___
fakire şükretmeyi öğreteceksin ki;
zenginin huzuru bozulmasın.

siz yardım edilmiş yoksullar istiyorsunuz, biz ise ortadan kaldırılmış yoksulluk


___
"hukukun bittiği yerde tiranlık başlar"

william pitt


___
"kötüler kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar."

tolstoy

"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing."

Philosopher Edmund Burke


___
“manevi bir çöküşün en büyük belirtisi, kişinin yaptığı işin çok önemli olduğunu düşünmeye başlamasıdır.”
bertrand russell


___
bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın.

Albert Camus


___
Cezasız kalmış haksızlık bütün kötülüklerin hem en büyüğü hem de ilkidir.
— Platon


___
Bir ülkede yalakalığın getirisi, dürüstlüğün getirisinden daha fazla ise, o ülke batar.
— Montesquieu


___
Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince o rejim mahkum olmuştur.
— Montesquieu


___
Bakana hırsız diyemiyorsan demokrasi yoktur.
— İlber Ortaylı


___
Seni bilmem ama, ben usandım, mucizeler memleketi vatandaşı olarak yaşamaktan. Hem mucizeden mucizeye hopluyoruz, hem kıçımızda donumuz yok.
— Kemal Tahir


___
'Eğitim seviyesi arttıkça, bizim oylar azalıyor' cümlesini kuran bir anlayıştan, ülkeyi aydınlık yarınlara taşımasını beklemek ahmaklıktır.
— İlber Ortaylı


___
Kötülüğü cezalandırmayan, yapılmasını emreden gibidir.
— Leonardo da Vinci


___
Eğer vatandaşlarınız bencil ve cahilse liderleriniz de bencil ve cahil olur.
— George Carlin


___
"Kendileri övünecek bir şey yapmadıklarınının farkında olan bütün budala insanlar gibi, Cato da sürekli atalarıyla övünürdü"

Robert Graves- Ben Claudius


___
hak yemek, sol elle yemek yemek kadar dikkat çekmedi bu ülkede

İsmet Özel


___
sosyalizm köklerini amerika'da bulamaz; çünkü fakirler burada kendilerini sömürülen bir sınıf olarak değil, geçici olarak sıkıntı yaşayan milyonerler olarak görmektedir.

John Steinbeck


___
"tanrı, iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır, yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için tanrı'yı kullanırlar"
giordano bruno


___
bu ülkede ilerici, gerici, sağcı, solcu yoktur. namuslu insanlar ve namussuz insanlar vardır

Cemil Meriç


___
"Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur"
— Platon


___
"En zeki lider kendi adına düşünmek için zeki kişileri seçendir."

Robert Graves- Ben Claudius


___
" bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın. "

albert camus


___
Bunlar, öyle şuursuz mahluklar ki; bütün fenalık kendilerinden çıktığı halde, mazlum olduklarına hakikaten inanarak ağlıyorlar.
— Reşat Nuri Güntekin


___
Hiyerarşi ve baskının temel başarısı, insan yerine konmayanları, bunun doğal olduğuna inandırmalarıdır.
— Noam Chomsky


___
Eski zaferlerden çok bahsediliyorsa, artık yeni zafer ümitleri kalmamış demektir.
— Kemal Tahir


___
Hastaneler hastalık, mektepler cehalet, mahkemeler zulüm, piyasalar yoksulluk üretiyor.
— İsmet Özel


___

______________BASKI
"nefret ettiğin insanla iyi geçinme çabasına siz medeniyet diyorsunuz, ben sahtekarlık diyorum.
o yüzden anlaşamıyoruz." charles bukowski


___
"hiçbir şey, korkuya dayanan saygı kadar iğrenç değildir."

albert camus

"The purpose of life is to create meaning in the midst of chaos."
"The only way to deal with the absurdity of life is to rebel against it."
"We are all born mad. Some remain so."


___
"Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely"

Lord Acton

who was a British historian and politician in the 19th century. He wrote these words in a letter to a friend in 1887, in which he was expressing his belief that even the most virtuous leaders are at risk of becoming corrupted if they are given unchecked power. The quote has since become a widely recognized warning about the dangers of concentrated power and the importance of accountability in leadership.


___
Baskı ve şiddet yalnızlıktan doğar, karakter dünyanın fırtınaları ve dalgaları arasında şekil alır.
— Johann Wolfgang von Goethe


___
"sadece devletin konuşma hakkına sahip olduğu bir memlekette hiçbir söze inanmayın."

Ali Şeriati


___
Zalimlerin kolları kendi erişilmez isteklerine göre çok kısadır.
— İhsan Oktay Anar


___
İnsanın ifade edemediği şeyin gücü patlayıcı, hasar verici, kendi kendini yıkıcı bir güçtür. İfade etmek, kurtulmanın başlangıcıdır.
— Frida Kahlo


___
A cowardly leader is the most dangerous of men.
–Stephen King
___
"kötü olan her şey sevgiye muhtaçtır."

Rilke


___
"bir insanın,kendisine zulmedene gülümsemeye mecbur bırakılmasından daha beter bir zulüm olamazdı yeryüzünde"

Heba


___
"sadece devletin konuşma hakkına sahip olduğu bir memlekette hiçbir söze inanmayın."

Ali Şeriati


___
Halk, hükümetinden korktuğu zaman tiranlık; hükümet, halkından korktuğu vakit özgürlük vardır.
— Thomas Jefferson


___
Hiyerarşi ve baskının temel başarısı, insan yerine konmayanları, bunun doğal olduğuna inandırmalarıdır.
— Noam Chomsky


___
Cumhuriyetler zenginlikten, diktatörlerde yoksulluk yüzünden yıkılırlar.
— Montesquieu


___
Küçük beyinler büyük zekalardan daima korkar.
— Dan Brown


___
Bunlar, öyle şuursuz mahluklar ki; bütün fenalık kendilerinden çıktığı halde, mazlum olduklarına hakikaten inanarak ağlıyorlar.
— Reşat Nuri Güntekin


___
"kötüler kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar."

tolstoy

"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing."

Philosopher Edmund Burke


___
"bir insanın,kendisine zulmedene gülümsemeye mecbur bırakılmasından daha beter bir zulüm olamazdı yeryüzünde"

Heba


___
Bir ülkede yalakalığın getirisi, dürüstlüğün getirisinden daha fazla ise, o ülke batar.
— Montesquieu


___
Bakana hırsız diyemiyorsan demokrasi yoktur.
— İlber Ortaylı


___
Kim gerçeği ararsa, yok edilme riskini de göze alıyordur demektir.
— Voltaire


___
Baskı ve şiddet yalnızlıktan doğar, karakter dünyanın fırtınaları ve dalgaları arasında şekil alır.
— Johann Wolfgang von Goethe


___
Uğranılan haksızlıklara ve hakaretlere koyun gibi tahammül etmemek insanlığın başlangıcıdır evlat.
— Reşat Nuri Güntekin


___
Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil akıl ile yürütülmezse onun sonu çöküş ve yok oluştur.
— Platon


___
“manevi bir çöküşün en büyük belirtisi, kişinin yaptığı işin çok önemli olduğunu düşünmeye başlamasıdır.”
bertrand russell


___

______________ADALET
"hukukun bittiği yerde tiranlık başlar"

william pitt


___
«söz konusu güç olduğunda, insanlara hiçbir zaman güvenme ve onları kötülük yapmamaları için anayasanın zincirlerine bağla.»

thomas jefferson

16 kasım 1798


___
Dünyada hiçbir şey başkalarının hakkından daha kutsal değildir.
— İmmanuel Kant


___
Başkaları için kendinizi unutun, o zaman sizi de hatırlayacaklardır.
— Tolstoy


___
özgürlük için hepimiz hukukun kölesiyiz.

Çiçero


___
"türk'üm, müslümanım, sünniyimköken itibariyle, ama; türkleb kürt eşit hale gelinceye kadar kürdün yanındayım, aleviyle sünni eşit oluncaya dek alevinin yanındayım, zenginle yoksul eşit oluncaya kadar yoksulun yanındayım, gayri müslimle müslim eşit oluncaya dek gayri müslimin yanındayım, kadınla erkek eşit oluncaya kadar kadının yanındayım."

Ihsan Eliaçık


___
''hesap sormak adaletten, hesap vermek ise erdemdendir''
Ihsan Eliaçık


___
"Devletin dini adalettir"
-Hz. Ali


___
Kötülüğü cezalandırmayan, yapılmasını emreden gibidir.
— Leonardo da Vinci


___
Cezasız kalmış haksızlık bütün kötülüklerin hem en büyüğü hem de ilkidir.
— Platon


___
Sevginin kurduğu devleti adalet devam ettirir.
— Farabi


___
"Hiçbir şey ceza almamış ilk suçtan daha cesaret verici değildir"

marquis de sade


___
''Allahın on pulunu bekleye dursun on kul;
bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul.''

Necip Fazıl Kısakürek


___
sosyalizm köklerini amerika'da bulamaz; çünkü fakirler burada kendilerini sömürülen bir sınıf olarak değil, geçici olarak sıkıntı yaşayan milyonerler olarak görmektedir.

John Steinbeck


___
hak yemek, sol elle yemek yemek kadar dikkat çekmedi bu ülkede

İsmet Özel


___
«söz konusu güç olduğunda, insanlara hiçbir zaman güvenme ve onları kötülük yapmamaları için anayasanın zincirlerine bağla.»

thomas jefferson

16 kasım 1798


___
"Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur"
— Platon


___


sokrates'in karısı:seni haksız yere idam ediyorlar.

sokrates:haklı yere idam etselerdi daha mı iyiydi ?


___
Eğer devamlı ve ebedi beylik istiyorsan, adaletten ayrılma ve halk üzerinden zulmü kaldır.
— Kutadgu Bilig


___
asr-ı saadet'te din ile adalet eşdeğerdi. ama sonradan ilahî adalet diye adaleti göklere çıkardılar ki, yeryüzünde ondan söz edilmesin.

Ali Şeriati


___
Kanunları severim faydalıdırlar, ama uygulanmadıklarında ise yaramazlar.
— Noam Chomsky


___
Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince o rejim mahkum olmuştur.
— Montesquieu


___
Dünyada hiçbir şey başkalarının hakkından daha kutsal değildir.
— İmmanuel Kant


___


sokrates'in karısı:seni haksız yere idam ediyorlar.

sokrates:haklı yere idam etselerdi daha mı iyiydi ?


___
fakire şükretmeyi öğreteceksin ki;
zenginin huzuru bozulmasın.

siz yardım edilmiş yoksullar istiyorsunuz, biz ise ortadan kaldırılmış yoksulluk


___
"hukukun bittiği yerde tiranlık başlar"

william pitt


___
"Dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez"

Sadi Şirazi


___

______________LİYAKAT
A cowardly leader is the most dangerous of men.
–Stephen King
___
Toplumun geri kalmışı, insanlarını yeteneğine göre değerlendiremeyen toplum demektir.
— İlber Ortaylı


___
“kendi köle olmayan, başkalarına hükmetmeye çalışmaz”

Jean-Jacques Rousseoe


___
"En zeki lider kendi adına düşünmek için zeki kişileri seçendir."

Robert Graves- Ben Claudius


___
''kişiliğini makamdan alanlar, makam gidince, kişiliksiz kalırlar''
hz. ömer


___
hak yemek, sol elle yemek yemek kadar dikkat çekmedi bu ülkede

İsmet Özel


___
tanrı en iyi topçu birliğinin yanındadır.

napoleon bonaparte

It is said that God is always on the side of the big battalions

Voltaire


___

______________SUÇ
"Hiçbir şey ceza almamış ilk suçtan daha cesaret verici değildir"

marquis de sade


___
Bir toplumda hırsızlar, katiller, serseriler rahat dolaşıyor ve iş yapıyorsa o toplum iyi yönetilmiyordur.
— Fyodor Mihayloviç Dostoyevski


___
Kanunları severim faydalıdırlar, ama uygulanmadıklarında ise yaramazlar.
— Noam Chomsky


___
"kötüler kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar."

tolstoy

"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing."

Philosopher Edmund Burke


___
"hukukun bittiği yerde tiranlık başlar"

william pitt


___
Kötülüğü cezalandırmayan, yapılmasını emreden gibidir.
— Leonardo da Vinci


___
Cezasız kalmış haksızlık bütün kötülüklerin hem en büyüğü hem de ilkidir.
— Platon


___
bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın.

Albert Camus


___
"Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur"
— Platon


___


Bütün dünyada yurt düşmanlarına müsamaha gösteren, hatta onlara mevki ve salahiyet veren tek ülke Türkiye’dir!
— Hüseyin Nihal Atsız


___
"Bu memleket geri zekalılarla, delilerle, ruh hastalarıyla doludur."
H. Nihâl Atsız


___

______________İSYAAAN
Asılmak için doğanlar suda boğularak ölmezler.
— Voltaire


___
"dünyada her millet icraatına tahammül ettiği hükümetin mesuliyetine ortak sayılır."

mustafa kemal atatürk


___
"çok küfür ediyormuşuz. napalım? sikilen hayatımızın ardından şiir mi yazalım?"

behzat ç.


___
Böcek olmayı kabul edenler, ayaklar altında kalıp ezilmekten yakınmamalıdır.
— İmmanuel Kant


___
Uğranılan haksızlıklara ve hakaretlere koyun gibi tahammül etmemek insanlığın başlangıcıdır evlat.
— Reşat Nuri Güntekin


___

______________EKO
Insan evrende govdesi kadar değil yuregi kadar yer kaplar


___
The best revenge is massive success.
–Frank Sinatra
___
sermayesi milyonlar olandan değil, sermayesi sevdikleri olanlardan korkun..


___

______________CEHALET APTALLIK
Kurbağa gökyüzünün kuyunun ağzı kadar sanır

Çin Atasözü


___
"En tehlikeli insan tipi, az anlayan, çok inanandır"
Anton Çehov


___
"sanatsal özgürlük sadece demokratik batı geleneğinin bir değeridir. ikincisi, dünyada milyonlarca insan için din, resmen bir ölüm kalım meselesidir.”

-camille paglia, harper's magazine, 1991


___
"ağzını kapalı tutup aptal görünmek, ağzını açıp tüm şüpheleri ortadan kaldırmaktan iyidir."
mark twain


___
"akıllılar hep kuşku içindeyken, aptallar küstahça kendinden emindir."
bertrand russell


___
Eşek alim olmaz şu taşımakla tekkeye, insan adam olmaz gitmek ile mekkeye.
— Ziya Paşa


___
"Kendileri övünecek bir şey yapmadıklarınının farkında olan bütün budala insanlar gibi, Cato da sürekli atalarıyla övünürdü"

Robert Graves- Ben Claudius


___
Akıllı kişilerin en büyük talihsizliği, salakların abuk subukluklarıyla başa çıkmak zorunda olmalarıdır.
— Voltaire


___
"tanrı, iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır, yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için tanrı'yı kullanırlar"
giordano bruno


___
Aptal insanlardan oluşan büyük grupların gücünü asla hafife almayın.
— George Carlin


___
insanları kandırmak, kandırıldıklarına inandırmaktan daha kolaydır.

mark twain___
Küçük beyinler büyük zekalardan daima korkar.
— Dan Brown


___
Bizim Milli Eğitim camiamızı yönlendiren adamlar köylüdür. Bunların yüksek bir kültürü yoktur.
— İlber Ortaylı


___
Delilik şüphesiz aptallıktan daha iyidir, delilik var olmuş bir zekanın yok oluşudur. Aptallık ise var olmamış bir zekanın var olmamaya devam edişidir!
— Albert Einstein


"Insanity is undoubtedly better than stupidity. Madness is the extinction of an existing intelligence. Stupidity is the non-existence of an intelligence that did not exist!"


___
"Bu memleket geri zekalılarla, delilerle, ruh hastalarıyla doludur."
H. Nihâl Atsız


___
'Eğitim seviyesi arttıkça, bizim oylar azalıyor' cümlesini kuran bir anlayıştan, ülkeyi aydınlık yarınlara taşımasını beklemek ahmaklıktır.
— İlber Ortaylı


___
Batıl inanç ve cehaletten oluşan fanatizm, bütün asırlar boyunca bir hastalık olmuştur.
— Voltaire


___
sosyalizm köklerini amerika'da bulamaz; çünkü fakirler burada kendilerini sömürülen bir sınıf olarak değil, geçici olarak sıkıntı yaşayan milyonerler olarak görmektedir.

John Steinbeck


___
bir delil ile 40 alimi yendim. ama 40 delil ile bir cahili yenemedim


___
Bilinç seviyesi ne kadar düşerse fanatiklik de o ölçüde artar.
— Vladimir Bartol


___

______________EĞİTİM
"Ülke insanının çoğunluğunun eğitimden yoksun bırakılması bir cinayettir. Devletin kendi kendini yok etmesi, intihar etmesi demektir."

Grigory Petrov - Beyaz zambaklar ulkesinde


___
Bilgi deneyimden gelir. Bilgi malumat değildir. Bilmenin tek yolu deneyimlemektir.
— Albert Einstein


___
Yaşlanarak değil, yaşayarak tecrübe kazanılır; zaman insanları değil, armutları olgunlaştırır.
— Peyami Safa


___
Eşek alim olmaz şu taşımakla tekkeye, insan adam olmaz gitmek ile mekkeye.
— Ziya Paşa


___
Bizim Milli Eğitim camiamızı yönlendiren adamlar köylüdür. Bunların yüksek bir kültürü yoktur.
— İlber Ortaylı


___
'Eğitim seviyesi arttıkça, bizim oylar azalıyor' cümlesini kuran bir anlayıştan, ülkeyi aydınlık yarınlara taşımasını beklemek ahmaklıktır.
— İlber Ortaylı


___
en iyi eğitim, para kaybedilen eğitimdir.


___

______________TÜRKLÜK
"Türk çocuğu, artık arap çölleri için kanını dökmeyecektir."

-Mustafa Kemal ATATÜRK(1930)


___
"ölü askerleri vardı 14, 15, 16 yaşlarında ve inan ki gülüyorlardı.
ilk kez kaybedeceğimizi o gün hissettik"


___
Kendi kimliğini ötekinin varlığına göre konumlamak hastalıktır. Kimliğini yaşatabilmek için sana bir düşman gerekiyorsa, senin kimliğin hastalıktır.
— Hrant Dink

"Siz hiç Ruslarla didişen bir Azerbaycanlı ya da Kazanlı bir Tatar gördünüz mü o coğrafyada? Kendi milliyetini inşa etmek içini başkasına saldıran var mı? Varsa da bu sağlıklı bir davranış değildir. Sloganımız başka kültürleri sevin ya da sevmeyin ama saygı duymak zorundasınız. Bu saygıyı da Türkler de bekliyor. Bütün mesele bu."

İlber Ortaylı


___
Hun, göğün mağrur oğludur ki ufak saray teşrifatı ve merasimine ehemmiyet vermez.
— Mete Han


___
"Üstte mavi gök basmadıkça, altta yağız yer çökmedikçe, Türk milleti, ilini, töreni, kim bozabilir!"

Bilge Kağan


___
"Orduya ilk katıldığım günlerde, bir Arap binbaşısının 'Kavm-i Necip evladına sen nasıl kötü muamele yaparsın' diye tokatladığı bir Anadolu çocuğunun iki damla gözyaşında Türklük şuuruna erdim. "

Atatürk


___
Biz sizin yapmış olduğunuz işler yüzünden Tanrı tarafından size musallat edildik. Tanrı gazabına uğratmak istediği kimselerin üzerine bizi gönderir. Acun bizim elimizde. Hiçbir yere kaçıp kurtulamazsınız.

Hülagü Han


___
Tanrım seni dinlemeyeceğim, ya beni yaratmayacaktın ya da Arapları.

Hülagü Han


___
Ancak istila ve işgal altındaki bir millet, milliyetçilik yaptığı için suçlanabilir.

- Alparslan Türkeş


___
"Eğer tanrınız Türkçe bilmiyorsa, o kesinlikle tanrı değildir. Zira Türkçe bildiği halde arapça konuşuyorsa demek ki bu sadece arapların tanrısıdır. "

Hülagü Han


___
"Yunanistan’da din adamlarının çoğu Yunan milliyetçisi,

Rusya’da din adamlarının çoğu Rus milliyetçisi,

Ermenistan’da din adamlarının çoğu Ermeni milliyetçisi ama;

Türkiye’deki din adamlarının çoğu Türk'lük düşmanı.
İşte Türk Milletinin önemli sorunu budur."

İlber Ortaylı


___
"sen türk olduğunu unutsan da, düşmanın asla unutmaz."
- ebulfez elçibey


___ 

______________KİBİR
Üstünlük kompleksinin temelinde her zaman bir aşağılık kompleksi yatar.
— Alfred Adler


___
Bazen insanlar, kendini beğenmişlik ya da kibir sözcüğü yerine kulağa daha hoş gelen hırs sözcüğünü kullanarak kendilerini biraz temize çıkarmaya çalışırlar.
— Alfred Adler


___
Hiçbir iyilik sahtelikle bir arada gitmez; doğru hiçbir zaman yanlışa yer vermez. Kendini olduğundan fazla göstermek de, çoğu kez gururdan değil budalalıktandır.
— Aristoteles


___
Kendi kimliğini ötekinin varlığına göre konumlamak hastalıktır. Kimliğini yaşatabilmek için sana bir düşman gerekiyorsa, senin kimliğin hastalıktır.
— Hrant Dink

"Siz hiç Ruslarla didişen bir Azerbaycanlı ya da Kazanlı bir Tatar gördünüz mü o coğrafyada? Kendi milliyetini inşa etmek içini başkasına saldıran var mı? Varsa da bu sağlıklı bir davranış değildir. Sloganımız başka kültürleri sevin ya da sevmeyin ama saygı duymak zorundasınız. Bu saygıyı da Türkler de bekliyor. Bütün mesele bu."

İlber Ortaylı


___
“manevi bir çöküşün en büyük belirtisi, kişinin yaptığı işin çok önemli olduğunu düşünmeye başlamasıdır.”
bertrand russell


___

______________ATATÜRK
"Mustafa Kemal, ingilizleri yeninceye kadar, Tanrıyı da ingiliz zannederdim."

Mahamatma Gandi


___
Bir hızla karanlığı geriliği boğarız.
Karanlığın üzerine güneş gibi doğarız.


___
"Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur. Yalnız şurası var ki din, Allah ile kul arasındaki bağlılıktır. Softa sınıfının din simsarlığına müsaade edilmemelidir. Dinden maddî menfaat temin edenler, iğrenç kimselerdir. İşte biz, bu vaziyete muhalifiz ve buna müsaade etmiyoruz…" (1930)

Atatürk


___
"Evet, ben bilirim ki insan dinsiz olmaz. Fakat Türk’ün dini tabiattır. Bunu size münevversiniz diye söylüyorum."

Atatürk


___
"Benim bir dinim yok ve bazen bütün dinlerin denizin dibini boylamasını istiyorum. Hükümetini ayakta tutmak için dini kullanmaya gerek duyanlar zayıf yöneticilerdir. Âdetâ halkı bir kapana kıstırırlar. Benim halkım demokrasi ilkelerini, gerçeğin emirlerini ve bilimin öğretilerini öğrenecektir. Batıl inançlardan vazgeçilmelidir. İsteyen istediği gibi ibadet edebilir. Herkes kendi vicdanının sesini dinler. Ama bu davranış ne sağduyulu mantıkla çelişmeli ne de başkalarının özgürlüğüne karşı çıkmasına yol açmalıdır."

Atatürk


___
Hicbirimiz olmasaydik kurtulus savasini ataturk gene basarirdi. Ama o olmasaydi hicbirimiz onun yaptigini yapamazdik.

Refet Bele


___
''kimse yaralı ve şehitlerle uğraşmayacak. ben ölürsem üzerime basıp geçin. yaralanırsam yine önem vermeyin. ben de size öyle yapacağım. savaşta hiçbir ödül beklemeyin. bunu vaat etmem. edemem...''

yüzbaşı hilmi bey
mecidiye tabyası komutanı

canakkale -1915


___
https://twitter.com/comlekcita...594922287718659 Stalin düşecek, Lenin düşecek, Troçki düşecek, Mao Zedong düşecek, Hitler düşecek, hepsi düşecek... Mustafa Kemal kalacak; Mustafa Kemal görünecek!

- Ebulfez Elçibey


___
“1938 de bir güneş battı.
O günden beri alaca karanlıktayız biz!..”

Metin Akpınar


___
Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu.
Bıraksalar ince, uzun bacaklarının üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe’den Afyon Ovası’na atlayacaktı.

Nazım Hikmet


___
"âcizler için imkansız, korkaklar için müthiş gözüken şeyler kahramanlar için idealdir."
mustafa kemal atatürk


___
"insan, evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar.”
yaşar kemal


___
"Türk çocuğu, artık arap çölleri için kanını dökmeyecektir."

-Mustafa Kemal ATATÜRK(1930)


___
Hun, göğün mağrur oğludur ki ufak saray teşrifatı ve merasimine ehemmiyet vermez.
— Mete Han


___
"Mustafa Kemal, ingilizleri yeninceye kadar, Tanrıyı da ingiliz zannederdim."

Mahamatma Gandi


___

______________KADIN
Altın ateşle, kadın altınla, erkek de kadınla erir.
— Pisagor


___
bir kadının kaderi; sevdiği adamın ihanetiyle, sevmediği adamın sadakatı arasında çizilir

tolstoy


___
kadın, her ihtiyacını karşılayacak tek bir erkeği ister.
erkek ise, tek ihtiyacını karşılayacak her kadını.

fyodor mihailoviç dostoyevski


___
"bir kadının kusurlarını öğrenmek isterseniz onu en yakın kadın arkadaşına övünüz."
benjamin franklin


___
“bir kadın hem zeki, hem de kıskançsa, iki kadın eder.
bu felakettir.”

suç ve ceza-dostoyevski


___
ahlak, namus deyince sadece
kadından bahseden herkes
ahlaksız ve namussuzdur.

kahlo


___
Kadını güzel yapan Tanrı, sevimli yapan ise şeytandır.
— Victor Hugo


___
kadınlar kendilerini sevenler için değil, onlara hükmedenler için can verirler.

h.edip adivar


___
kızlar uzaktan iyi görünüyor, güneş elbiselerinde ve saçlarında parlıyordu. ama yakınlaşıp ağızlarından akan beyinlerini dinleyince silahlanıp yeraltına gizlenmek istiyordum
Charles Bukowski


___


sonraki bilgi:      Din

önceki bilgi:       Türklerin Müslüman Oluşu.

 
 

Bu sayfaya 255  defa bakıldı


Bu internet sitesi kar amacı gütmemektedir. Bu içeriğin siteden kaldırılmasını istiyorsanız alttaki butonu kullanarak içeriğin kaldırılması için istekte bulunabilirsiniz.