Temelelektronik.info

Bilgiler > Öğretmen Belirtilen haller dışında mazeret izni kullanabilir mi?Öğretmen Belirtilen haller dışında mazeret izni kullanabilir mi?İzin yönergesine göre öğretmen yönergede belirtilen ve verilmesiz zorunlu olan mazeret izinleri dışında, mazeret kullanabilir.  Bu izinler 657 numaralı kanunun 104/C maddesine göre kaymakamdan alınır. Okul müdürünün muvaffakat vermesi gereklidir. 
Zorunlu haller dışında memura mazeret izni verebilecek amirlerin tanımının yapıldığı madde. 

657. 104/ C ) (A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.

MEB izin yönergesi: http://temelelektronik.info/de...inyonergesi.pdf
657:https://www.mevzuat.gov.tr/mev...MevzuatTertip=5
 
sonraki bilgi:      Excel ile satranç oynama
önceki bilgi:       MEB İzin Yönergesi
 
 
Bu sayfaya 27  defa bakıldı

Bu internet sitesi kar amacı gütmemektedir. Bu içeriğin siteden kaldırılmasını istiyorsanız alttaki butonu kullanarak içeriğin kaldırılması için istekte bulunabilirsiniz.