Temelelektronik.info

Bilgiler > Python NotlarıPython Notları


Main Fonksiyonu tanımlama:
if __name__ == "__main__": main()

type(var)  : değişkenin tipini verir
//  :kalansız bölme operatörü
round(var) : virgülden sonraki kısmı yok eder
int(42.3) : float sayıyı int olarak alır.
float(42) : int sayıyı float olarak alır.
\n  :stringin içinde satır atlatır. 
r"some text" : raw text olarak alır
""" """ :içine multiline text yazabiliriz.
x=(1,2,3) :tuple tanımlama
x=[1,2,3] : list tanımlamam
x.append(5):listeye ekleme yapma
x.insert(2,7):  

x='string'
x[2] => r  döndürür  || x[2:4] => 2. karakterden 4. karaktere kadar döndürür


Try Except

try:
task
except:
if error occures
else:
if no error occures


try:
task
except Exception as e:
if error type occures [print e]
else:
if no error occures
 
sonraki bilgi:      Bir internet sayfasını peryodik olarak kontrol etmek - ESP8266 MicroPython
önceki bilgi:       Sık Kullanılan ESPTOOL komutları
 
 
Bu sayfaya 91  defa bakıldı

Bu internet sitesi kar amacı gütmemektedir. Bu içeriğin siteden kaldırılmasını istiyorsanız alttaki butonu kullanarak içeriğin kaldırılması için istekte bulunabilirsiniz.