Temelelektronik.info

Bilgiler > Nöbetçi Öğretmen GörevleriNöbetçi Öğretmen Görevleri

Nöbetlerimize düzenli çıkalım. 
Nöbet yerlerimizde maskesiz gezen gençleri mutlaka uyaralım. 
Nöbet defterlerini zamanında imzalayalım. 
Nöbet günlerimizde okula 7:45'te gelip; 13:55'ten sonra terk edelim. 
Taşımalı sorumluluğumuzun olduğu gün öğrencilerin tamamı servise binmeden okulu terk etmeyelim. 

Pazartesi günü ilk saat, Cuma günü son saat dersi olan arkadaşlar mutlaka Bayrak Törenine katılsın.
Bayrak töreni öncesinde nöbetçi öğretmenler, nöbet mahallerinde bulunan öğrencileri tören alanına yönlendirsin.  Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği No:91

Öğretmenlere nöbet görevi verilmesinin esasları
(1) Öğretmenler, nöbet görevini nöbet çizelgesine göre yerine getirirler.
(2) Nöbetlerde aşağıdakiesaslara uyulur:


         a) Öğretmenlere, dersinin en az bulunduğu gün veya günlerde nöbet görevi verilir.

         b) Birden fazla okulda ders görevi bulunan öğretmenlere kadrosunun bulunduğu okulda, kadrosunun bulunduğu okulda dersi yoksa en çok ders
okuttuğu okulda nöbet görevi verilir.

         c)  Nöbet görevi, ilk dersten 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika sonra biter. Ancak bu süre, okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla 15 dakikadan az olmamak kaydıyla kısaltılabilir. İkili öğretimin yapıldığı okullarda öğretmenler tek
devrede nöbet tutarlar.

         ç)  Hamile öğretmenlere, hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren doğum sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden bir yıllık sürenin sonuna kadar istememesi halinde nöbet görevi verilmez.

         d)  İstekleri hâlinde hizmet yılı 20 yıldan fazla olan kadın öğretmenler, 25 yıldan fazla olan erkek öğretmenler nöbet görevinden muaf tutulabilirler. Ancak bu kapsamdaki öğretmen sayısının fazla olması nedeniyle nöbet görevinin aksaması durumunda bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir.

         e) Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülür, kararlaştırılır ve okul müdürünün onayından sonra  öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.

         f) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.

         g ) Öğretmenlerden; engelli olanlar, engelli çocuğu bulunanlar ve bakmakla yükümlü olduğu engelli birey bulunanlara nöbet görevi verilmez. Ancak bu durumdaki öğretmenlere istemeleri hâlinde, gün tercihlerine öncelik verilerek nöbet görevi verilir.

         ğ) Özel eğitim sınıflarında görev yapan özel eğitim öğretmenleri nöbet görevini Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yerine getirirler.
         
         h) Çeşitli nedenlerden dolayı öğretmeni bulunmayan sınıfın düzeni ve öğrencilerin etüt çalışması, o saatte dersi bulunmayan nöbetçi öğretmen tarafından sağlanır. Nöbetçi öğretmenlerin hepsinin dersinin bulunması durumunda ise nöbetçi müdür yardımcısı gerekli tedbirleri alır.
         
         ı) Orta öğretim kurumlarında çocuk gelişimi ve eğitimi alanına ait uygulama ana sınıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri, nöbetçi oldukları gün ilk dersten 15 dakika önce, son ders bitiminden 15 dakika sonrasına kadar okulda bulunmak kaydıyla, okul öncesi 
 öğrencilerinin bulunduğu alanlarda, kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar.
         
         i) Normal eğitim yapılan okullarda öğle arasında yapılan nöbet görevi, nöbetçi müdür yardımcısı ve öğretmenlerin temel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak okul müdürü tarafından dönüşümlü ve dengeli şekilde düzenlenir.


         j)Nöbetçi öğretmenler nöbet defterini nöbet başlangıcında ve bitişinde imzalar. 
         
         Nöbet günlerimizde okula 7:45'te gelip; 13:55'ten sonra terk edelim. 
         Taşımalı sorumluluğumuzun olduğu gün öğrencilerin tamamı servise binmeden okulu terk etmeyelim. 

         Pazartesi günü ilk saat, Cuma günü son saat dersi olan arkadaşlar mutlaka Bayrak Törenine katılsın.
         Bayrak töreni öncesinde nöbetçi öğretmenler, nöbet mahallerinde bulunan öğrencileri tören alanına yönlendirsin.  


sonraki bilgi:      Öğretmen Görevleri

önceki bilgi:       Raspberry Pi Pinouts Chart

 
 

Bu sayfaya 290  defa bakıldı


Bu internet sitesi kar amacı gütmemektedir. Bu içeriğin siteden kaldırılmasını istiyorsanız alttaki butonu kullanarak içeriğin kaldırılması için istekte bulunabilirsiniz.