Temelelektronik.info

Bilgiler > Mebbis Ödenek Talep KalemleriMebbis Ödenek Talep Kalemleri


 Sürekli İşçilerin ücretleri
 Geçici İşçilerin ücretleri
 Çıraklar ve Stajyer öğrencilerin ücretleri
 Usta öğreticilere Yapılan ödemeler
 4-Cli Personel ücretleri
 ücretli öğretmenler-Diğer Geçici Personele Yapılacak ödemeler
 öğrenci Harçlıkları
 Sosyal Güvenlik Primi ödemeleri-İŞÇİ
 SGK İdari Para Cezaları
 İşsizlik Sigortası Fonuna 
 Sosyal Güvenlik Primi ödemeleri-GEÇİCİ PERSONEL
 Sağlık Primi ödemeleri
 Tenkis Edilmesi Gereken Miktar ödeneği(03.2)
 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
 Kırtasiye Alımları
 Büro Malzemesi Alımları
 Periyodik Yayın Alımları
 Diğer Yayın Alımları
 Baskı ve Cilt Giderleri
 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
 Su Aboneliği(İlk Defa Abone Olurken)
 Su Alımları(Kartlı/ön ödemeli)
 Temizlik Malzemesi Alımları
 Doğalgaz Aboneliği(İlk Defa Abone Olurken)
 Doğalgaz(Kartlı/ön ödemeli)
 Jeneratör Yakıtı
 Mem Kömür Talep( Din öğretimi  Genel Müdürlüğü)
 Mem Kömür Talep( Hayat Boyu öğrenme Genel Müdürlüğü)
 Mem Kömür Talep( İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri)
 Mem Kömür Talep( Mesleki Ve Teknik Teknik Eğitimi Genel Müdürlüğü)
 Mem Kömür Talep( Okul öncesi Eğitimi Okulları )
 Mem Kömür Talep( Orta öğretim  Genel Müdürlüğü)
 Mem Kömür Talep( özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
 Mem Kömür Talep( Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullar)
 Mem Odun Talep( Din öğretimi  Genel Müdürlüğü)
 Mem Odun Talep( Hayat Boyu öğrenme Genel Müdürlüğü)
 Mem Odun Talep( İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri)
 Mem Odun Talep( Mesleki Ve Teknik Teknik Eğitimi Genel Müdürlüğü)
 Mem Odun Talep( Okul öncesi Eğitimi Okulları )
 Mem Odun Talep( Orta öğretim  Genel Müdürlüğü)
 Mem Odun Talep( özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
 Mem Odun Talep( Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullar)
 Mem Sıvı Kalorifer Yakıtı (Fuoiloil v.b) Talep( Din öğretimi  Genel Müdürlüğü)
 Mem Sıvı Kalorifer Yakıtı (Fuoiloil v.b) Talep( Hayat Boyu öğrenme Genel Müdürlüğü)
 Mem Sıvı Kalorifer Yakıtı (Fuoiloil v.b) Talep( İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri)
 Mem Sıvı Kalorifer Yakıtı (Fuoiloil v.b) Talep( Mesleki Ve Teknik Teknik Eğitimi Genel Müdürlüğü)
 Mem Sıvı Kalorifer Yakıtı (Fuoiloil v.b) Talep( Okul öncesi Eğitimi Okulları )
 Mem Sıvı Kalorifer Yakıtı (Fuoiloil v.b) Talep( Orta öğretim  Genel Müdürlüğü)
 Mem Sıvı Kalorifer Yakıtı (Fuoiloil v.b) Talep( özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
 Mem Sıvı Kalorifer Yakıtı (Fuoiloil v.b) Talep( Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullar)
 Yakacak Alımları(Fuel-Oil vs. sıvı yakıt)
 Yakacak Alımları(Kömür,Odun v.b)
 Akaryakıt ve Yağ Alımları
 Elektrik Aboneliği(İlk Defa Abone Olurken)
 Elektrik Alımları(ön ödemeli) (Yurtdışı)
 Diğer Enerji Alımları
 Jeotermal Aboneliği(İlk Defa Abone Olurken)
 Sıcak Su(Termik Santral) Aboneliği (İlk Defa Abone Olurken)
 Yiyecek Alımları
 İçecek Alımları
 Yem Alımları
 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
 Giyecek Alımları
 Spor Malzemeleri Alımları
 Tören Malzemeleri Alımları
 Bando Malzemeleri Alımları
 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları
 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
 Diğer özel Malzeme Alımları
 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları
 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
 Tenkis Edilmesi Gereken Miktar ödeneğii(03.3)
 Tenkis Edilmesi Gereken Miktar ödeneğii(03.4)
 Mülteci Tahliye Giderleri
 Mahkeme Harç ve Giderleri
 Diğer Yasal Giderler
 Vergi ödemeleri ve Benzeri Giderler
 İşletme Ruhsatı ödemeleri ve Benzeri Giderler
 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
 Diğer Görev Giderleri
 Tenkis Edilmesi Gereken Miktar ödeneğii(03.5)
 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
 Bilgisayar Hizmeti Alımları
 Müteahhitlik Hizmetleri
 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
 özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
 Kıdem Tazminatı
 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere ödemeler
 Posta ve Telgraf Giderleri
 Telefon Kullanım ücretleri(ön ödemeli) (Yurtdışı)
 İnternet Erişimi Giderleri(ön ödemeli) (Yurtdışı)
 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
 Diğer Haberleşme Giderleri
 Yolcu Taşıma Giderleri
 Yük Taşıma Giderleri
 Diğer Taşıma Giderleri
 İlan Giderleri
 Komisyon Giderleri
 Diğer Tarifeye Bağlı ödemeler
 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
 Taşıt Kiralaması Giderleri
 Hizmet Binası Kiralama Giderleri
 Lojman Kiralama Giderleri
 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
 Diğer Kiralama Giderleri
 Uzlaşma Giderleri
 Diğer Yargılama Giderleri
 Yurtiçi Staj ve öğrenim Giderleri
 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
 Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderler
 Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderler
 Diğer Hizmet Alımları
 Temsil ve Tanıtma Giderleri
 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
 Tenkis Edilmesi Gereken Miktar ödeneğii(03.7)
 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
 Fikri Hak Alımları
 Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
 İş Makinası Onarım Giderleri
 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
 Büro Bakım ve Onarım Giderleri
 Asansör Tadilatı
 Bağlantı Bedeli(Doğalgaz)
 Çatı Tadilatı
 Elektrik/su Tesisatı tadilatı
 Kalorifer / Kombi Tadilatı
 Pansiyon Bağlantı Bedeli(Doğalgaz)
 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
 Tenkis Edilmesi Gereken Miktar ödeneğii(05.4)
 Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar
 Diğer Transferler
 Eğitim Amaçlı Diğer Transferler
 Yiyecek Amaçlı Transferler
 Diğer Barınma Amaçlı Transferler
 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler
 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
 Büro Mefruşatı Alımları 
 İşyeri Mefruşatı Alımları
 Okul Mefruşatı Alımları
 Hastane Mefruşatı Alımları
 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
 Diğer Mefruşat Alımları
 Büro Makineleri Alımları
 Bilgisayar Alımları
 Tıbbi Cihaz Alımları
 Laboratuar Cihazı Alımları
 İşyeri Makine Teçhizat Alımları
 Diğer Makine Teçhizat Alımları
 Tamir Bakım Aleti Alımları
 Atölye Gereçleri Alımları
 Tıbbi Gereçler Alımları
 Laboratuar Gereçleri Alımları
 Zirai Gereç Alımları
 Diğer Avadanlık Alımları
 Menkul Sermaye üretim Giderleri
 
sonraki bilgi:      Seçmeli Ders Çizelgesi
önceki bilgi:       Osym Basvuru Merkezi Protokolü
 
 
Bu sayfaya 124  defa bakıldı

Bu internet sitesi kar amacı gütmemektedir. Bu içeriğin siteden kaldırılmasını istiyorsanız alttaki butonu kullanarak içeriğin kaldırılması için istekte bulunabilirsiniz.