Temelelektronik.info

Bilgiler > Sık Kullanılan MEB yönetmelikleriSık Kullanılan MEB yönetmelikleri


 

Ortaöğretim kurumları yönetmeliği http://www.temelelektronik.inf...aspx?bilgi=3110

Ek Ders Yönetmeliği http://www.temelelektronik.inf...yonetmeligi.pdf

Norm Kadro Yönetmeliği http://www.temelelektronik.inf...yonetmeligi.pdf

Koordinatörlük Yönetmeliği http://www.temelelektronik.inf...rdinatorluk.pdf

Pansiyon Yönetmeliği http://www.temelelektronik.inf...yonetmeligi.pdf

Sosyal Etkinlik Yönetmeliği http://www.temelelektronik.inf...ord_Belgesi.pdf

Okul Aile Birliği Yönetmeliği http://www.temelelektronik.inf...yonetmeligi.pdf

Okul Öncesi Kurumları Yönetmeliği http://www.temelelektronik.inf...c4%9e%c4%b0.pdf

Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği http://www.temelelektronik.inf...netmeligi_0.pdf

Okul açma kapatma yönetmeliği http://www.temelelektronik.inf...aspx?bilgi=3069

Meb lojman yönetmeliği http://www.temelelektronik.inf....aspx?bilgi=410

657 sayılı Devlet memurları Kanunu https://www.mevzuat.gov.tr/Mev...tin/1.5.657.pdf

Milli Eğitim Temel Kanunu : https://www.mevzuat.gov.tr/Mev...in/1.5.1739.pdf

2016-17 yılı Toplu sözleşme metni https://mebpersonel.com/sendik...ni-h177494.html

Özel Eğitim Yönetmeliği (BEP) https://orgm.meb.gov.tr/alt_sa...tmeligi_son.pdf

Anayasa: https://www.mevzuat.gov.tr/Mev...in/1.5.2709.pdf

DYK yönergesi https://odsgm.meb.gov.tr/meb_i...YK_KILAVUZU.pdf

Huzur Hakkı Ödemeleri http://mtegm.meb.gov.tr/meb_iy...ethuzurhakk.pdf

Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği : https://www.mevzuat.gov.tr/Met...20görevlendirme
  
Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği : https://www.mevzuat.gov.tr/Met...Search=öğretmen
  
Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadro Yönetmeliği  : https://www.mevzuat.gov.tr/Met...eXmlSearch=norm
  
Öğretmen Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği : https://www.mevzuat.gov.tr/Met...Eğitim%20Bakanlığı%20Personelinin%20Görevde%20Yükselme,%20Unvan%20Değişikliği%20ve%20Yer%20Değiştirme%20Suretiyle
  
Öğrenci Kılık Kıyafet Yönetmeliği  : http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1617.pdf
  
İl ve İlçe Milli EĞitim Müdürlükleri Yönetmeliği  : https://www.mevzuat.gov.tr/Met...eğitim%20bakanlığı%20il
  
Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği  : http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/324.pdf
  
Okul kütüphaneleri yönetmeliği  : http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/95.pdf
  
Uzman ve Usta öğreticiler Hakkında Yönetmelik  : http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/105.pdf
  
Disiplin Amirleri Yönetmeliği : http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/11.pdf

MEB Tüm Yönetmelikler ve Yönergeler  : http://www.meb.gov.tr/mevzuat/liste.php?ara=6

 Memurlara Yiyecek Yardımı: http://www.temelelektronik.inf...yonetmeligi.pdf

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği : http://www.temelelektronik.inf...yonetmeligi.pdf

Sosyal Etkinlik Modülü Kullanma Klavuzu : http://tegm.meb.gov.tr/meb_iys...ma_KYlavuzu.pdf

Maol Sitesi Kullanım Kitapçığı: http://maol.meb.gov.tr/kitap_k...ol_kitapcik.pdf

 Okulların Kademeli Kapatılması ve Dönüşümü: https://ookgm.meb.gov.tr/meb_i...270511_5907.pdf

 Taşınır Kayıt Devir İşlemleri(TKYS) : https://www.kbs.gov.tr/TMYS/pd...irIslemleri.pdf

Harcırah Kanunu: https://www.mevzuat.gov.tr/Mev...in/1.3.6245.pdf

 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi: https://www.echr.coe.int/Docum...vention_TUR.pdf

 2018-19 Toplu Sözlşme Metni: https://www.resmigazete.gov.tr.../20170825-9.pdf

İş Kanunu:http://www.temelelektronik.inf...ad/iskanunu.pdf

 Mesleki Eğitim Yönetmeliğinde yapılan Değişiklik: https://www.resmigazete.gov.tr...20080920-12.htm

 Mesleki Eğitim Kanunu: https://www.mevzuat.gov.tr/Mev...in/1.5.3308.pdf

 Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği: https://kms.kaysis.gov.tr/(X(1...CookieSupport=1

Taşınır Mal Yönetmeliği:https://www.google.com.tr/url?...rct=j&url=https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.200611545.pdf&ved=2ahUKEwi83rzQvNfrAhXdTBUIHRKRC50QFjABegQIBBAB&usg=AOvVaw32NzV_5OYjPy8RahbzGKy2

Kamu İhale Kanunu: https://www.mevzuat.gov.tr/Mev...in/1.5.4734.pdf

Okul Servis Araçları Yönetmeliği: https://www.mevzuat.gov.tr/mev...MevzuatTertip=5

Meis Modülü Klavuzu: http://fethiye.meb.gov.tr/meb_...meis_sunumu.pdf

Ödenek Talebinde Dikkat Edilecek Hususlar:http://www.temelelektronik.inf...d%20rehberi.pdf

 Muayene ve Kabul Yönetmeliği:http://www.temelelektronik.inf...aspx?bilgi=3701

Bütçe Kalemleri ve Açıklamaları:http://www.temelelektronik.inf...aspx?bilgi=3702

Özel Eğitim Yönetmeliği:http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys...Yi_son_hali.pdf

Proje Okulu Yönetmeliği: https://www.resmigazete.gov.tr...20160901-32.htm
 
sonraki bilgi:      Edi'nin Büdü'ye verdiği tarihi ayar
önceki bilgi:       Dünyanın 300 milyon yıl önceki haritası
 
 
Bu sayfaya 340  defa bakıldı