Temelelektronik.info

Bilgiler > 657 numaralı devlet memurları kanunu(6-b)657 numaralı devlet memurları kanunu(6-b)


6) b- Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarı-lı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir.


Kaynak: Çoğunlukla Ekşisözlük ve Wikipedia