Temelelektronik.info

Bilgiler > Konum, Hız, Zaman, İvme, TürevKonum, Hız, Zaman, İvme, Türev


Konumun zamana göre birinci türevinin hız, ikinci defa türev alır isek ivme olduğu standartlarda tanımlanmıştır.


Kaynak: Çoğunlukla Ekşisözlük ve Wikipedia