Temelelektronik.info

Bilgiler > Okul içi faaliyetlere göre performans notu verilmesiOkul içi faaliyetlere göre performans notu verilmesi


Kaynak: Ortaöğretim Kurumlar yönetmeliği sayfa 23

http://temelelektronik.info/ders/download/03111224_ooky.pdfKaynak: Çoğunlukla Ekşisözlük ve Wikipedia