Temelelektronik.info

Bilgiler > Sultan Vahdettin'in Albay Harrington'a yazdığı iddia edilen mektubuSultan Vahdettin'in Albay Harrington'a yazdığı iddia edilen mektubu


dersaadet işgal orduları başkumandanı

general harringthon cenablarına

istanbul'da hayatımı tehlikde gördüğümden ingiltere devleti fahimesine iltica ve bir ân evvel istanbul'dan mahalli âhara naklimi talebederim efendim.

16 teşrinisani ( kasım ) 1922

halifei müslimin
mehmet vahidettinKaynak: Çoğunlukla Ekşisözlük ve Wikipedia