Temelelektronik.info

Bilgiler > Güneşin Dünyaya Gönderdiği Enerji MiktarıGüneşin Dünyaya Gönderdiği Enerji Miktarı


dünyamıza giren güneş enerjisinin yıllık ortalaması her metrekareye 342 wattır, yeryüzüne ulaşan miktar ise 168 wattır. bu değer 12.400 yıl önce 162 watt idi. 6 wattlık bu düşüş dünyayı buzul çağına sokmuştur. şu anda ise 0.85 ve 1.4 watt/metrekare arasında bir enerji artışı söz konusudur. bunun nedeni de sera gazlarıdır. bu artış her metrekareye 1 watt gücünde bir ampül koyup, bunu gece gündüz yakmak ile ortaya çıkacak sıcaklık ile eşdeğerdir


Kaynak: Çoğunlukla Ekşisözlük ve Wikipedia