Temelelektronik.info

Bilgiler > SonoluminescenceSonoluminescence


su altında bir hava kabarcığı eğer ses dalgalarıyla patlatılırsa ortaya ışık çıkıyormuş ve daha tam olarak neden olduğu ispatlanamamışsa da adınısonoluminescence koymuşlarKaynak: Çoğunlukla Ekşisözlük ve Wikipedia