Temelelektronik.info

Bilgiler > Asp.Net SqlDataReader ve ExecuteReader() FonksiyonuAsp.Net SqlDataReader ve ExecuteReader() Fonksiyonu


Birden fazla satır döndüren sonuçlarda her satırın ayrı ayrı okunması için kullanılır. Sorgundan dönen her bir satır için While döngüsü bir kez çalışır. Satırların hepsi okunduktan sonra while döngüsünden çıkılır


Örnek:
SqlConnection con = new SqlConnection();
SqlCommand com = new SqlCommand();
com.Connection = con;
con.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings[0].ConnectionString;
com.CommandText = "select id,isim from students";
SqlDataReader dr;
con.Open();
dr = com.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
while (dr.Read())
{
int a=(int)dr[0];
String b=dr[1];
}
con.Close();Kaynak: Çoğunlukla Ekşisözlük ve Wikipedia