Temelelektronik.info

Bilgiler > Asp.Net ExecuteScalar() FonksiyonuAsp.Net ExecuteScalar() Fonksiyonu


Sorguyu çalıştırır ve sorgu tarafından döndürülen sonuç kümesi ilk satırının ilk sütununu döndürür. Diğer sütunlara veya satırlara göz ardı edilir.


Örnek:
SqlConnection con = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings[0].ConnectionString);
SqlCommand com = new SqlCommand();
com.CommandText = "select count(*) from dergi_yayin where dy_dergi_id=1";
com.Connection = con;
con.Open();
int dergiyayinadet = (int)com.ExecuteScalar();
con.Close();Kaynak: Çoğunlukla Ekşisözlük ve Wikipedia