Temelelektronik.info

Bilgiler > Asp.Net ExecuteNonQuery() FonksiyonuAsp.Net ExecuteNonQuery() Fonksiyonu


Veri tabanında seçme haricindeki komutlar sonuç döndürülmeyecek şekilde çalıştırılacaksa kullanılan fonksiyondur. Fonksiyon sonuç olarak sorgudan etkilenen satır sayısını döndürür.

Örnek:
con.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["yasinConnectionString"].ConnectionString;
bool sonuc = false;
con.Open();
SqlCommand yeniKitapKaydet = new SqlCommand("T-Sql Command",con);
int result= yeniKitapKaydet.ExecuteNonQuery();
if (result > 0)
{
sonuc = true;
}
con.Close();Kaynak: Çoğunlukla Ekşisözlük ve Wikipedia