Temelelektronik.info

Bilgiler > 2. Abdülhamit'in hafiyeleri2. Abdülhamit'in hafiyeleri


kendisine suikast girişiminde bulunan ermeni tetikçiyi hafiye olarak kullanan 2. abdülhamid'in bu adamın arkasına hafiye taktığı. üçüncü bir hafiyenin de her ikisini birden takip ettiği


Kaynak: Çoğunlukla Ekşisözlük ve Wikipedia