Temelelektronik.info

önemli bilgi2. Abdülhamit'in hafiyeleri


kendisine suikast girişiminde bulunan ermeni tetikçiyi hafiye olarak kullanan 2. abdülhamid'in bu adamın arkasına hafiye taktığı. üçüncü bir hafiyenin de her ikisini birden takip ettiği


Kaynak: Çoğunlukla Ekşisözlük ve Wikipedia