Temelelektronik.info

Bilgiler > Atatürkün Oluşturduğu Türkçe Geometri TerimleriAtatürkün Oluşturduğu Türkçe Geometri Terimleri


re’sen mütekabil zâviyeler – ters açılar
zâviyetan’ı mütabâdiletân-ı dâhiletan – iç ters açılar
zâviyetân-ı mütevâfıkatân – yöndeş açılar
re’sen mütekabil zâviyeler – ters açılar
muhit-i daire – çember mümâs – teğet
kaim zaviyeli müselles – dikey üçgen
nısf-ı kutur – yarıçap
mustatîl – dikdörtgen
mesâha-i sathiyye – alan
maksumunaleyh-bölen
haric-i kısmet-bölüm
kabiliyet-i taksim-bölünebilme
kat’ı mükafti-parabol
mahrec-payda
mazrubata tefrik-çarpanlara ayırmaKaynak: Çoğunlukla Ekşisözlük ve Wikipedia