Temelelektronik.info

önemli bilgithank you denince verilecek karşılık


you're welcome, don't mention, don't mention it, my pleasure


Kaynak: Çoğunlukla Ekşisözlük ve Wikipedia