ana sayfa    videolar     bilgiler     devreler  

Bilgiler > 30 Ağustos 1920 - Atatürk'e suikast girişimi30 Ağustos 1920 - Atatürk'e suikast girişimi


https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030273/1920-09-01/ed-1/seq-5/#Kaynak: Çoğunlukla Ekşisözlük ve Wikipedia
 
sonraki bilgi:      4 Ekim 1920 - Atatürk'ün kaçması bekleniyor
önceki bilgi:       Kemal Holds Unique Place - 8 Aralık 1922 - Gazete
 
 
Bu sayfaya 245  defa bakıldı

 


eğitsel videolar     seslisozluklog