Temelelektronik.info

video

Bir senelik belalardan korunmak icin yapilacak zikir - VideoVideo


 
 
 
 

Açıklama

12 - fatiha 100 -Besmele 100 -"Bismillahillezi lâ yedurrü meâs mihi şey-ün fil-erdi ve lâ fissemai ve hüves semiül âliym " 100 - "La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim" 27 - Kadr süresi 27 Salavat -"Allahümme salli ala seyyidina muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sellim teslima" 100- Ya-Halik 100 -Sübbûhun Kuddûsün Rabbül melâiketi verrûh