ana sayfa    videolar     bilgiler     devreler  

Bilgiler > 9 MAY 1915 Turkey's holy war9 MAY 1915 Turkey's holy war


https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045389/1915-05-09/ed-1/seq-56/Kaynak: Çoğunlukla Ekşisözlük ve Wikipedia
 
sonraki bilgi:      Atatürk Kronolojisi
önceki bilgi:       26 Nisan 1915- Kurds massacre armenians
 
 
Bu sayfaya 22  defa bakıldı

 


eğitsel videolar     seslisozluklog