ana sayfa    videolar     bilgiler     devreler  

Bilgiler > Atatürk İnkılaplarıAtatürk İnkılapları


Laikliğin Anayasaya Girmesi    05.02.1937
Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması    01.01.1935
Lâkap ve Unvanların Kaldırılması    26.11.1934
Soyadı Kanunu    21.06.1934
Üniversite Öğreniminin Düzenlenmesi    31.05.1933
Üniversite Reformu    01.01.1933
I. ve II. Kalkınma Plânları    01.01.1933
Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün Kurulması    01.01.1933
Dil Devrimi'nin başlaması    12.07.1932
Türk Tarih ve Dil Kurumlarının Kurulması    12.04.1931
Atatürk'ün Teşvikiyle Çok Partili Rejime Geçiş Denemesi    12.08.1930
Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması    03.04.1930
Millet Mektepleri'nin Açılması    01.01.1929
Toprak Reformu    01.01.1929
Harf Devrimi'ne ilişkin kanunun kabulü    01.11.1928
Güzel Sanatlarda Yenilikler    01.01.1928
Sanayi Teşvik Kanunu    28.05.1927
Türk Kanunu Medenisi    04.10.1926
Kabotaj Kanunu    01.07.1926
Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun    01.01.1926
Mecellenin Kaldırılması    01.01.1926
Türk Ceza Kanunu    01.01.1926
Milletlerarası Takvim ve Saatin, Yeni Rakamların Kabulü ve Ölçülerde Değişiklik    26.12.1925
Tekke ve zâviyelerin kapatılması    30.11.1925
Şapka ve Kıyafet Devrimi (Şapka Kanunu)    25.11.1925
Örnek Çiftliklerin Kurulması    05.05.1925
Aşar (Öşür) Vergisinin Kaldırılması    17.02.1925
Çiftçinin Özendirilmesi    01.01.1925
Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Kurulması    01.01.1925
Yeni Anayasanın Kabulü    20.04.1924
Şer'iyye Mahkemelerinin Kapatılması    08.04.1924
Halifeliğin Kaldırılması    03.03.1924
Öğretimin Birleştirilmesi    03.03.1924
Medreselerin Kapatılması    01.01.1924
Cumhuriyetin İlanı    29.10.1923
Ankara'nın Başkent Olması    13.10.1923
İzmir İktisat Kongresi    17.02.1923
Saltanatın Kaldırılması    01.11.1922
Kaynak: Çoğunlukla Ekşisözlük ve Wikipedia
 
sonraki bilgi:      1 Kasım 1922 saltanat'ın kaldırılması
önceki bilgi:       1983-1953 yılları arasında Türkiye'de olmuş Deprem Haberleri
 
 
Bu sayfaya 62  defa bakıldı

 


eğitsel videolar     seslisozluklog