ana sayfa    videolar     bilgiler     devreler  

Bilgiler > Sık Kullanılan MEB yönetmelikleriSık Kullanılan MEB yönetmelikleri
Ortaöğretim kurumları yönetmeliği http://www.temelelektronik.info/bilgi.aspx?bilgi=3110

Ek Ders Yönetmeliği http://www.temelelektronik.info/ders/download/ekdersyonetmeligi.pdf

Norm Kadro Yönetmeliği http://www.temelelektronik.info/ders/download/normkadroyonetmeligi.pdf

Koordinatörlük Yönetmeliği http://www.temelelektronik.info/ders/download/25095321_koordinatorluk.pdf

Pansiyon Yönetmeliği http://www.temelelektronik.info/ders/download/pansiyonyonetmeligi.pdf

Sosyal Etkinlik Yönetmeliği http://www.temelelektronik.info/ders/download/08095142_Yeni_Microsoft_Word_Belgesi.pdf

Okul Aile Birliği Yönetmeliği http://www.temelelektronik.info/ders/download/oabyonetmeligi.pdf

Okul Öncesi Kurumları Yönetmeliği http://www.temelelektronik.info/ders/download/OKUL%20%c3%96NCES%c4%b0%20E%c4%9e%c4%b0T%c4%b0M%20KURUMLARI%20Y%c3%96NETMEL%c4%b0%c4%9e%c4%b0.pdf

Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği http://www.temelelektronik.info/ders/download/mesleki_acik_ogretim_lisesi_yonetmeligi_0.pdf

Okul açma kapatma yönetmeliği http://www.temelelektronik.info/bilgi.aspx?bilgi=3069

Meb lojman yönetmeliği http://www.temelelektronik.info/bilgi.aspx?bilgi=410

657 sayılı Devlet memurları Kanunu https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf

Milli Eğitim Temel Kanunu : https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf

2016-17 yılı Toplu sözleşme metni https://mebpersonel.com/sendikalar/2016-2017-toplu-sozlesme-mutabakatinin-tam-metni-h177494.html

Özel Eğitim Yönetmeliği (BEP) https://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/mevzuat/Ozel_Egitim_Hizmetleri_Yonetmeligi_son.pdf

Anayasa: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf

DYK yönergesi https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_09/06171653_2019-2020_DYK_KILAVUZU.pdf

Huzur Hakkı Ödemeleri http://mtegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_06/09105156_2015ylekcrethuzurhakk.pdf

Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği : https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.24694&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=yönetici%20görevlendirme

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği : https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20694&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=öğretmen

Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadro Yönetmeliği : https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=21.5.20146459&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=norm

Öğretmen Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği : https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18945&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Milli%20Eğitim%20Bakanlığı%20Personelinin%20Görevde%20Yükselme,%20Unvan%20Değişikliği%20ve%20Yer%20Değiştirme%20Suretiyle

Öğrenci Kılık Kıyafet Yönetmeliği : http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1617.pdf

İl ve İlçe Milli EĞitim Müdürlükleri Yönetmeliği : https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16774&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=milli%20eğitim%20bakanlığı%20il

Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği : http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/324.pdf

Okul kütüphaneleri yönetmeliği : http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/95.pdf

Uzman ve Usta öğreticiler Hakkında Yönetmelik : http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/105.pdf

Disiplin Amirleri Yönetmeliği : http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/11.pdf

MEB Tüm Yönetmelikler ve Yönergeler : http://www.meb.gov.tr/mevzuat/liste.php?ara=6

Memurlara Yiyecek Yardımı: http://www.temelelektronik.info/ders/download/giyecekyardimiyonetmeligi.pdf

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği : http://www.temelelektronik.info/ders/download/harcamabelgeleriyonetmeligi.pdf

Sosyal Etkinlik Modülü Kullanma Klavuzu : http://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_04/08173006_Sosyal_Etkinlik_ModYlY_Uygulama_KYlavuzu.pdf

Maol Sitesi Kullanım Kitapçığı: http://maol.meb.gov.tr/kitap_kilavuz/maol_kitapcik.pdf

Okulların Kademeli Kapatılması ve Dönüşümü: https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_01/29043459_270511_5907.pdf

Taşınır Kayıt Devir İşlemleri(TKYS) : https://www.kbs.gov.tr/TMYS/pdfYardim/devirIslemleri.pdf

Harcırah Kanunu: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6245.pdf
Kaynak: Çoğunlukla Ekşisözlük ve Wikipedia
 
sonraki bilgi:      Edi'nin Büdü'ye verdiği tarihi ayar
önceki bilgi:       Dünyanın 300 milyon yıl önceki haritası
 
 
Bu sayfaya 172  defa bakıldı

 


eğitsel videolar     seslisozluklog