ana sayfa    videolar     bilgiler     devreler  

Bilgiler > Sık Kullanılan MEB yönetmelikleriSık Kullanılan MEB yönetmelikleri


Ortaöğretim kurumları yönetmeliği http://www.temelelektronik.info/bilgi.aspx?bilgi=3110

Ek Ders Yönetmeliği http://www.temelelektronik.info/ders/download/ekdersyonetmeligi.pdf

Norm Kadro Yönetmeliği http://www.temelelektronik.info/ders/download/normkadroyonetmeligi.pdf

Koordinatörlük Yönetmeliği http://www.temelelektronik.info/ders/download/25095321_koordinatorluk.pdf

Pansiyon Yönetmeliği http://www.temelelektronik.info/ders/download/pansiyonyonetmeligi.pdf

Sosyal Etkinlik Yönetmeliği http://www.temelelektronik.info/ders/download/08095142_Yeni_Microsoft_Word_Belgesi.pdf

Okul Aile Birliği Yönetmeliği http://www.temelelektronik.info/ders/download/oabyonetmeligi.pdf

Okul Öncesi Kurumları Yönetmeliği http://www.temelelektronik.info/ders/download/OKUL%20%c3%96NCES%c4%b0%20E%c4%9e%c4%b0T%c4%b0M%20KURUMLARI%20Y%c3%96NETMEL%c4%b0%c4%9e%c4%b0.pdf

Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği http://www.temelelektronik.info/ders/download/mesleki_acik_ogretim_lisesi_yonetmeligi_0.pdf

Okul açma kapatma yönetmeliği http://www.temelelektronik.info/bilgi.aspx?bilgi=3069

Meb lojman yönetmeliği http://www.temelelektronik.info/bilgi.aspx?bilgi=410


657 sayılı Devlet memurları Kanunu https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf

Milli Eğitim Temel Kanunu : https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf
Kaynak: Çoğunlukla Ekşisözlük ve Wikipedia
 
sonraki bilgi:      Edi'nin Büdü'ye verdiği tarihi ayar
önceki bilgi:       Dünyanın 300 milyon yıl önceki haritası
 
 
Bu sayfaya 28  defa bakıldı

 


eğitsel videolar     seslisozluklog