ana sayfa    videolar     bilgiler     devreler  

Bilgiler > Memur Doğum İzni (657 numaralı kanun)Memur Doğum İzni (657 numaralı kanun)


Madde 104-A
Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

Madde 108-B
Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.

Bu maddelere göre

1- Doğum yapan memura verilen ücretli izin 8 haftadır. Ancak tabip raporu ile doğum öncesi son 3 haftaya kadar çalışmış ise, çalışılan 5 hafta doğum sonrasına aktarılmakta, bu halde doğumdan sonra 13 hafta ücretli izin alınabilmektedir.

2- Doğum yapan memura verilen aylıksız izin, doğum sonrası kullanılan ücretli izin süresinin bitiminden itibaren başlamaktadır. 2 sayılı Kamu Personel Tebliğine göre, sizin için bu süre eğer 13 haftalık ücretli izin kullanırsanız, 13 haftadan sonra başlayacaktır. Örneğin eğer 13 haftalık izin 15 Haziran'da biterse, bu tarihten itibaren yirmidört ay aylıksız izin kullanabilirsiniz.

3- Yine 2 nolu Kamu Personel Tebliğine göre, 24 aylıklık ücretsiz izni 15 Haziran'dan alma zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Göreve başlayıp, bir kaç ay sonra alma hakkınız bulunmaktadır. Ancak yine aynı örnek üzerinden gidecek olursak, örneğin 15 Ekim'de izin alırsanız, 4 ay geçmiş olacağı için bu tarihten itibaren alabileceğiniz maksimum izin süresi 18 ay olacaktır.
Kaynak: Çoğunlukla Ekşisözlük ve Wikipedia
 
sonraki bilgi:      Kayseri Merkezde nakil gidilebilecek Anadolu Lisesi Bölümleri
önceki bilgi:       Kanser istatistik sitesi
 
 
Bu sayfaya 211  defa bakıldı

 


eğitsel videolar     seslisozluklog