ana sayfa    videolar     bilgiler     devreler  

Bilgiler > Müdür Yardımcısının GörevleriMüdür Yardımcısının Görevleri


müdür yardımcısı, görev yetki ve sorumlulukları
madde 80- (1) müdür yardımcısı eğitim, öğretim ve yönetim işlerinin planlı, düzenli ve amacına uygun olarak yürütülmesinden müdüre ve müdür başyardımcısına karşı sorumludur.
(2) müdür yardımcısının görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) okulda kullanılan belge, defter, çizelge ve formlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür ve gerekli olanları imzalar.
b) görevlendirildiğinde, ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan kurul, komisyon ve ekiplere katılır, başkanlık eder ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür.
c) kendisine verilen nöbet görevini yürütür, nöbetçi öğretmen ve öğrencileri izler, nöbet raporlarını inceler, varsa sorunları müdür başyardımcısına ve müdüre iletir.
ç) sorumluluğuna verilen öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri müdür ve müdür başyardımcısıyla işbirliği içinde yürütür.
d) elektronik ortamda veri tabanı üzerinden bilgi alış verişiyle ilgili işlemleri yürütür.
e) mezunların izlenmesine yönelik iş ve işlemleri yürütür.
(3) müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

https://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_07/16134512_yonetmelik.pdf
Kaynak: Çoğunlukla Ekşisözlük ve Wikipedia
 
sonraki bilgi:      1939 wjsv radyosu 19 saatlik radyo yayını kaydı
önceki bilgi:       Okul Müdürünün Görevleri
 
 
Bu sayfaya 116  defa bakıldı

 


eğitsel videolar     seslisozluklog