ana sayfa    videolar     bilgiler     devreler  

Bilgiler > 27 Aralık 1940 Erzincan Depremi - Kayıp 40 00027 Aralık 1940 Erzincan Depremi - Kayıp 40 000


https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn91068401/1940-01-01/ed-1/seq-1/#date1=1789&sort=relevance&rows=50&words=Quake+Turkey&searchType=basic&sequence=0&index=22&state=&date2=1963&proxtext=quake+turkey&y=19&x=18&dateFilterType=yearRange&page=1

Hükümlülerin depremde kurtarma çalışmasına katılması - Kayıp 45 bin

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn91068401/1940-01-05/ed-1/seq-1/#date1=1789&sort=relevance&rows=50&words=Quake+Turkey&searchType=basic&sequence=0&index=23&state=&date2=1963&proxtext=quake+turkey&y=19&x=18&dateFilterType=yearRange&page=1

Türkçe Kaynak

https://deprem.afad.gov.tr/tarihteBuAy?id=65

26 Aralık 1939 günü, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun doğu kesiminde, Erzincan dış-merkezli, Ms=7.9 büyüklüğünde katostrofik bir deprem olmuştur. Bu deprem, Türkiye'de 1668 yılından beri olmuş depremlerin en büyüğünü oluşturmuştur. Deprem, tüm ülkeyi etkilemiş ve toplam alanının 1/20'sinde hasar yapmıştır. Deprem, çok soğuk bir kışta meydana gelmiş ve 30.000 den daha fazla insanın ölmesine neden olmuştur. Deprem, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Erzincan-Amasya arasında uzanan 350 km'lik bölümünde yüzey faylanması meydana getirmiştir. Deprem kırığı boyunca 7.5 m, ortalama 4 m civarında sağ yönlü yatay atım gelişmiştir. Deprem dış-merkezinde en büyük şiddet MSK=XI olarak belirlenmiştir

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn91068401/1940-01-03/ed-1/seq-1/#date1=1789&index=2&rows=20&words=quake+Quake+Turkey&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1963&proxtext=turkey+quake&y=12&x=6&dateFilterType=yearRange&page=1
Kaynak: Çoğunlukla Ekşisözlük ve Wikipedia
 
sonraki bilgi:      25 Ekim 1952 Adana Depremi - 18 Kayıp
önceki bilgi:       1 Haziran 1903 Erzurum Depremi- kayıp 850
 
 
Bu sayfaya 278  defa bakıldı

 


eğitsel videolar     seslisozluklog