ana sayfa    videolar     bilgiler     devreler  

Bilgiler > İstanbul'un işgali esnasındaki talanİstanbul'un işgali esnasındaki talan


istanbulun işgali sırasında ingilizlerin kütüphanelerimizi yağmalaması. ama topkapı sarayın da bulunan kaşıkçı elması gibi görünürde değerli şeylere dokunmaması. asıl değerli şeylerin bu kütüphaneler ve yüzlerce yıllık bilimsel çalışmalar ve birikimler olması. ingiliz casusların istanbul da cirit attığı dönemde yunan matematikçi arşimet'in ( m.ö.287-212 ) metot adlı bir çalışmasının bulunması ve indiragandi yapılması. arşimetin bu çalışmasında , geometrik şekilleri tartılabilen ve birbirleriyle dengelenen cisimler gibi kabul ederek bazı matematik teoremlerinin mekanik yolla çözülebileceğini göstermesi. thomas henry huxley ( darwinin panpası ) ve james sylvester'in iki anatomist olması. homolog ( benzeşik , türdeş ) yapılar* dedikleri görünüşte farklı olmakla birlikte aynı yapıyı gösteren vücut bölümlerini incelemek için tanımladıkları bu terimin kendilerinden yüz yıllar evvel arşimetin bu ( metot isimli çalışma ) çalışmasın da incelemiş olması. her iki bilim adamının bundan haberdar dahi olmadan göçüp gitmesi. ama sonuçta homolog yapıların matematiğin ana konularından biri haline gelmesi. david wellsin tüm bunları anlatıp arşimetin bahsi geçen metot isimli çalışmadan bir kaç örneği çizdiği şekilde kitap haline getirmesi. benim satın almam. tüm bunları okumam. noluyor lan demem.Kaynak: Çoğunlukla Ekşisözlük ve Wikipedia
 
sonraki bilgi:      OECD ülkeleri arasında asgari ücret sıralaması
önceki bilgi:       sınavda üst üste 4 kez aynı şıkkı işaretlemek
 
 
Bu sayfaya 274  defa bakıldı

 


eğitsel videolar     seslisozluklog