ana sayfa    videolar     bilgiler     devreler  

Bilgiler > 2. Dünya Savaşı (1939-1944)2. Dünya Savaşı (1939-1944)II. Dünya Savaşı
Infobox collage for WWII.PNG
Sol üstten saat yönünde: Wanjialing Muharebesi'nde Çinli askerler, I. El-Alameyn Muharebesi'nde Avustralyalı 25 poundluk top, Doğu Cephesi'nde Alman Stuka bombacı uçakları (1943-44 kışı), Lingayen Körfezi'nde Amerikan gemileri, Wilhelm Keitel teslimiyet belgesini imzalarken, Stalingrad Muharebesi'nde Sovyet askerleri
Tarih    Çatışma: 1 Eylül 1939 – 15 Ağustos 1945
Hukuken: 1 Eylül 1939 – 2 Eylül 1945
Bölge    Avrupa, Kuzey Afrika, Pasifik Okyanusu, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Akdeniz
Sonuç    Müttefikler kazandı.
ABD ve SSCB iki süper güç hâlini aldı.
NATO ve Varşova Paktı olmak üzere iki kutuplu güç dengesi oluştu, bu da Soğuk Savaş'a ortam hazırladı.
Almanya'da nasyonal sosyalist rejim, İtalya'da ise faşist rejim lağvedildi; bu ülkelerde yeni düzenler kuruldu. Üçüncü Reich'ın yıkılmasıyla Almanya, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölündü. Japonya'da militarist anlayış son buldu.
Doğu Avrupa ülkelerinde SSCB denetimiyle sosyalist rejimler kuruldu.
Avrupa ve Asya'da ülke sınırları değişti.
Milletler Cemiyeti, Birleşmiş Milletler'e dönüştü.
Taraflar
Müttefikler:
Sovyetler Birliği SSCB (1941-45)
Amerika Birleşik Devletleri ABD (1941-45)
Birleşik Krallık Birleşik Krallık
Çin Cumhuriyeti (1937-45)
Fransa Fransa (1939-40)

Özgür Fransa (1940-44)
Polonya (1939)

Polonyalı direnişçiler (1942-45)
Yugoslavya Krallığı Yugoslavya (1941-45)
Kanada Kanada
Avustralya Avustralya
Yeni Zelanda Yeni Zelanda
Yunanistan Krallığı Yunanistan (1940-45)
Çekoslovakya Çekoslovakya
Güney Afrika Cumhuriyeti Güney Afrika
Norveç Norveç (1940-45)
Hollanda Hollanda (1940-45)
Belçika Belçika (1940-45)
Brezilya Brezilya (1942-45)

Bağımlı ve kukla devletler
Filipinler Filipinler (1941-45)
Moğolistan Moğolistan (1941-45)

...ve diğerleri    
Mihver:
Nazi Almanyası Almanya
Japon İmparatorluğu Japonya (1937-45)
İtalya Krallığı İtalya (1940-43)
Macaristan Krallığı (1920-1946) Macaristan (1940-45)
Romanya Krallığı Romanya (1941-44)
Bulgaristan Krallığı Bulgaristan (1941-44)

Askerî müttefikler
Finlandiya Finlandiya (1941-44)
Tayland Tayland (1942-45)
Irak Krallığı Irak (1941)

Bağımlı ve kukla devletler
Mançukuo
İtalyan Sosyal Cumhuriyeti İtalyan Sosyal Cumhuriyeti (1943-45)
Hırvatistan Hırvatistan (1941-45)
Slovakya Slovakya

...ve diğerleri
Komutanlar ve liderler
Sovyetler Birliği Josef Stalin
Amerika Birleşik Devletleri Franklin D. Roosevelt
Amerika Birleşik Devletleri Harry Truman
Birleşik Krallık Neville Chamberlain
Birleşik Krallık Winston Churchill

Çan Kay Şek
Charles de Gaulle    
Nazi Almanyası Adolf Hitler
Japonya Hirohito
İtalya Krallığı Benito Mussolini

Macaristan Krallığı (1920-1946) Miklós Horthy
Romanya Krallığı Ion Antonescu
Finlandiya Carl Mannerheim
Kayıplar
Askerî kayıp:
- 16,000,000
Sivil kayıp:
- 45,000,000
Toplam Kayıp:
- 61,000,000    Askerî kayıp:
- 8,000,000
Sivil kayıp:
- 4,000,000
Toplam Kayıp:
- 12,000,000

II. Dünya Savaşı'na katılan devletler.
Müttefik Devletler yeşil (Pearl Harbor Saldırısı'ndan sonra katılanlar açık yeşil), Mihver Devletleri mavi (işgal ve ilhak edilen devletler dâhil) ve tarafsız ülkeler gri renkle belirtilmiştir.
II. Dünya Savaşı, 20. yüzyılda dünya çapında yapılan iki savaştan ikincisi olup birçok milletin yer aldığı, 1939'dan 1945'e kadar süren küresel bir askerî çatışmadır. Savaşa dönemin tüm büyük güçleri olan Birleşik Krallık, Sovyetler Birliği, ABD, Çin Cumhuriyeti ve Fransa, Müttefik Devletler olarak; Almanya, İtalya ve Japonya, Mihver Devletler olarak katılmıştır. 100 milyondan fazla askerî personelin dâhil olduğu savaşta savaşa katılan ülkeler tüm ekonomik, endüstriyel ve bilimsel güçlerini, sivil ya da askerî kaynak farklılığı gözetmeksizin savaş için seferber etmiştir. Nükleer silahların kullanıldığı tek savaş olmakla kalmayıp, Holokost gibi kitlesel sivil ölümlerin gerçekleştirildiği II. Dünya Savaşı, insanlık tarihindeki en büyük ve en kanlı savaştır ve 1939-1945 yılları arasında 40-50 milyon insan hayatını kaybetmiştir.[1]

Savaşın başladığı tarih olarak genellikle, Almanya'nın Polonya'yı işgal ettiği 1 Eylül 1939 kabul görür. Polonya'nın işgali ile birlikte Fransa ve Britanya İmparatorluğu ve İngiliz Milletler Topluluğu’na dâhil olan çoğu ülke Almanya'ya savaş ilan etti. Almanya, Avrupa'da büyük bir imparatorluk kurmayı amaçlıyordu ki 1939'un sonundan 1941'in başına kadar bir dizi muharebe ve antlaşma ile Avrupa topraklarının çoğunu ele geçirdi ya da bastırdı. Alman-Sovyet Antlaşması sürerken, sözde tarafsız Sovyetler Birliği, 6 komşu ülkesinin topraklarını tamamen ya da kısmen işgal ederek, topraklarına katmıştır. Britanya ve İngiliz Milletler Topluluğu Kuzey Afrika'da ve genişleyen deniz savaşlarında Mihver Devletler'e karşı savaşı sürdüren tek büyük güç olarak kalmıştır. 1941 Haziran ayında Avrupalı Mihver Devletler, Sovyetler Birliği'ni işgal etmeye başladılar. Tarihteki en büyük kara savaşı cephesini başlatan bu işgal sonrası Mihver Kuvvetler askerî gücünün önemli bir bölümü bu savaş için ayırmıştır. 7 Aralık 1941 tarihinde, 1937'den beri Çin'le savaşan ve Asya'ya hükmetmeye çalışan Japonya, Amerika Birleşik Devletleri’ne ve Pasifik Okyanusu'ndaki Avrupalı devletlerin topraklarına saldırmış ve kısa sürede bölgenin büyük bir bölümüne hâkim olmuştur.

Japonya'nın Pasifik Cephesi'ndeki bir dizi yenilgisi ve Avrupalı Mihver ordularının Kuzey Afrika ve Stalingrad'daki yenilgileriyle birlikte Mihver kuvvetlerin ilerlemesi 1942 yılında durdurulmuştur. 1943 yılında Doğu Avrupa'daki Alman yenilgileri, İtalya'nın Müttefik kuvvetlerince işgal edilmesi ve Pasifik'teki Amerikan zaferleriyle birlikte Mihver Devletler savaştaki kontrolü kaybetti ve tüm cephelerde geri çekilmek zorunda kalmıştır. 1944'te Batılı İttifak Kuvvetleri Fransa'yı, Sovyetler Birliği ise kaybettiği bölgeleri geri almakla kalmayıp Almanya'yı ve müttefiklerini işgal etmiştir.

Sovyetler Birliği ve Polonya kuvvetlerinin Berlin’i ele geçirmesini takip eden Almanya'nın 8 Mayıs 1945'te koşulsuz teslimiyetiyle birlikte Avrupa’da savaş sona ermiş, Japon orduları ise Birleşik Devletler tarafından yenilgiye uğratılmıştır. Bunu takiben Japon Adaları işgal edilmeye başlanmıştır. Asya'da savaş, 15 Ağustos 1945 tarihinde Japonya’nın teslim olmayı kabul etmesiyle sona erdi. Türkiye ise resmî olarak savaşa katılmamasına rağmen Almanlar ve Amerikanlar ile yaptığı dostluk paktları ve ekonomik ilişkiler İkinci Dünya Savaşı'nda ABD ve Almanya'nın işine yaramış, bu sayede Asya'daki güçlere ağır şekilde hasar vermiştir.

Savaş, 1945 yılında Müttefik Devletler'in Almanya ve Japonya'ya karşı kesin zaferiyle sonuçlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı dünyanın politik düzenini ve sosyal yapısını derinden etkiledi. Sonraki yıllarda oluşabilecek çatışmaların önüne geçmek ve uluslararası dayanışmayı sağlamak için Birleşmiş Milletler (BM) kuruldu. Savaş sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği gibi süper güçler olarak ortaya çıktı. Bu durum süper güçler arasında 46 yıl boyunca sürecek olan bir Soğuk Savaş dönemini başlattı. Bu dönemde Avrupalı büyük güçlerin etkisi azalmaya başladı ve Asya ve Afrika'daki sömürgeler bağımsızlıklarını kazanmaya başladı. Savaş süresince endüstrisi hasar gören birçok ülke ekonomisini tekrar yapılandırma dönemine girişti. Politik bütünleşme, savaş sonrası ilişkileri düzenlemek amacıyla özellikle de Avrupa'da, önem kazanmıştır.
Kaynak: Çoğunlukla Ekşisözlük ve Wikipedia
 
sonraki bilgi:      Nitazoxanide
önceki bilgi:       bir vakte erdi ki bizim günümüz yiğit belli değil mert belli değil
 
 
Bu sayfaya 416  defa bakıldı

 


eğitsel videolar     seslisozluklog