ana sayfa    videolar     bilgiler     devreler  

Bilgiler > 65. Hükümet Programı Eğitim Fıkrası65. Hükümet Programı Eğitim Fıkrası


Sayın Başkan, değerli milletvekilleri
İnsani kalkınma hedefimizin temelini eğitim oluşturmaktadır. AK Parti Hükûmetleri
olarak eğitimi; uzun vadeli bir bakış açısıyla geleceğimize yatırım olarak kabul ediyor,
insanımızın yaşam kalitesini yükselten, ülkemizin insan kaynağını çağdaş dünya ile
rekabet edebilir donanıma kavuşturan ve hayat boyu süren bir süreç olarak görüyoruz.
‘Eğitimde Kalite’ en öncelik verdiğimiz alanlardan biri olacaktır. Bu kapsamda ‘Eğitimde
Kalite Seferberliği’ni başlatarak, ‘Eğitim Kalite Endeksi’ hazırlayacağız.
Okul türleri ve bölgeler arası başarı farklılıklarını azaltarak eğitimde fırsat eşitliğine
bütün boyutlarıyla hayatiyet kazandıracağız.
Milli Eğitim alanında uygulayacağımız politikaların odağında yer alan Öğretmen Strateji
Belgesi’ni hazırlayıp yürürlüğe koyacağız.
Müfredatı bilgi teknolojileri destekli öğretime uygun hale getirerek, eğitsel e-içeriklerin
genişletilmesi ve daha da geliştirilmesini sağlayacağız.
Eğitim sisteminin her kademesinde ailenin eğitim sürecine katkısını artıracak etkileşimli
bir mekanizma oluşturacağız.
Oyun tabanlı öğrenmeyi etkin hale getireceğiz. Mobil öğrenme sistemlerini geliştireceğiz.
Öğrencilerimize yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil öğretimine
öncelik vereceğiz.
FATİH Projesi aracılığıyla tüm öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlayacağız.
İlk ve ortaöğretimde okul bazlı bütçe yönetimine geçilmesine yönelik çalışmalar
yapacağız.
İş dünyasının ihtiyaç duyduğu meslek ve alanlarda kaliteli elaman yetiştirilmesini
sağlayacak şekilde mesleki eğitimin kalitesini artıracak tedbirleri almaya devam edeceğiz.
Meslek liselerinde özel kesimin katkısını artıracağız. Kamu-özel kesim işbirliği ile meslek
liselerini ve meslek yüksekokullarını yeniden yapılandıracağız. Mesleki ve teknik lise
mezunlarının istihdamını özendireceğiz.
Reform ajandamızın önemli bir başlığı olan yükseköğretim reformunu hayata geçireceğiz.
Öğrencilerimiz üzerindeki sınav baskısını azaltmak amacıyla yükseköğretime geçişteki
sınavların yılda birden çok yapılmasını temin edeceğiz.
Şirketlerin sektörlerine yönelik özel mesleki ve teknik eğitim okulu açabilmeleri için
düzenleme yapacağız.
Kaynak: Çoğunlukla Ekşisözlük ve Wikipedia
 
sonraki bilgi:      “Esrar kanser hücrelerini öldürüyor”
önceki bilgi:       yaşlı amca yolda eşşekle giderken(fıkra)
 
 
Bu sayfaya 394  defa bakıldı

 


eğitsel videolar     seslisozluklog