ana sayfa    videolar     bilgiler     devreler  

Bilgiler > Bulunmuş çocuklar kütüğe nasıl kaydediliyorBulunmuş çocuklar kütüğe nasıl kaydediliyor


madde 32:
(1) yaşının küçüklüğü nedeniyle kendisini ifade edemeyen bulunmuş çocuklar kolluk görevlilerinin veya ilgili kurumların bu durumu belirten tutanaklarına veya ilgililerin beyanlarına dayanılarak bulundukları yerin nüfus kütüklerine tescil edilir. küçük çocuk bulanlar, köylerde muhtarlara, kasaba ve şehirlerde kolluk kuvvetlerine bildirmekle ödevlidir.
(2) bu haberi alan köy muhtarı veya kolluk kuvvetleri çocuğun ana ve babasını araştırır. bulunamadığı takdirde; çocuğun cinsiyetini, üzerinde bulunan eşyayı ve ileride tanınmasına yardımcı olacak özelliklerini belirtir üç örnek tutanak düzenleyip bir örneği ile birlikte 2828 sayılı sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu kanununa göre işlem yapılmak üzere çocuğu yetkili kuruma teslim ederler. sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumuna bağlı kuruluşlarca belirlenen doğum tarihli iki örnek tutanak da o yerin nüfus idaresine verilir.
(3) bu tutanakları alan nüfus müdürlüğü evrak kayıt defterine kaydeder. bulunmuş çocuğa sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumuna bağlı kuruluşlarca ad, soyadı, baba ve ana adı konulmamış ise çocuğa ad ve soyadı ile baba ve ana adı koyarak üç örnek doğum tutanağı düzenlenir. bildirimi yapan alanına güvenlik makamlarınca verilen tutanağın tarih ve sayısı yazılarak memur tarafından imzalanır. bulunmuş çocuklar, bulundukları yere ait aile kütüğünün son aile sıra numarasından sonra yeni bir aile sıra numarası altında kütüğe yazılırlar. doğum düşünceler alanına bulunmuş çocuk olarak tescil edildiği açıklamasında bulunulur.
(4) bu çocuklara ait işlemler öncelikle yapılır. çocuğun nüfus cüzdanı ve nüfus kayıt örneği bir yazı ekinde çocuğun teslim edildiği kurumun yetkililerine nüfus cüzdanı almaya yetkili olduğunu gösterir belgenin ibraz edilmesi üzerine verilir. yetkili tarafından ibraz edilen belge, nüfus cüzdanının düzenlenmesine esas olan doğum tutanağı ile birlikte "nüfus cüzdanı dosyası"na takılır.
Kaynak: Çoğunlukla Ekşisözlük ve Wikipedia
 
sonraki bilgi:      Sigaraya dair istatistikler
önceki bilgi:       porsche arabalardaki ücretsiz donanım güncellemesi.
 
 
Bu sayfaya 421  defa bakıldı

 


eğitsel videolar     seslisozluklog