ana sayfa    videolar     bilgiler     devreler  

Bilgiler > Eğitim Politikaları Daire Başkanı Seyit Ahmet Kayhan'ın bütün valiliklere gönderdiği yazıEğitim Politikaları Daire Başkanı Seyit Ahmet Kayhan'ın bütün valiliklere gönderdiği yazı
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Sayı: 83203306-10.03-E.16628910 Konu: Sınav Analizleri 13.10.2017 .............VALİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) İlgi: Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar ilgi Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir. İlgi Yönetmeliğin 45/1-(b) maddesinde 'Öğretmenin/öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm dersler ile güzel sanatlar ve spor liselerinde bireysel veya grup olarak okutulan derslerin yazılı ve uygulamalı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumların, ders ve zümre öğretmenleri tarafından değerlendirilerek konu ve kazanım eksikliği giderilir.' denilmektedir. Sınav analizleri konusunda il, ilçe ve okul düzeyinde farklı uygulamalar yapıldığı, bu durumun öğretmenlerimiz üzerinde gereksiz iş yükü oluşturduğu ve verimlilik kaybına sebep olduğu Bakanlığımıza ulaşan duyum ve bildirimlerden anlaşılmaktadır. Buna göre sınav analizlerinin temel amacı; her öğrencinin sınav kağıdında yer alan cevapların bilgisayar programlarına tek tek girilerek değerlendirilmesi yerine ders ve zümre öğretmenlerince genel olarak şube ve sınıflar bazında sınav sonuçlarına yansıyan konu ve kazanım eksikliklerinin belirlenmesi ve bu eksikliklerin telafisine yönelik gerekli tedbirlerin alınarak planlamanın bu doğrultuda yapılmasıdır. Konunun bu çerçevede değerlendirilmesi hususunda, Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Seyit Ahmet KAYHAN Bakan a. Daire Başkanı http://www.kamuajans.com/egitim-personeli/meb-den-sinav-analizleri-yazisi-h516551.html KamuAjans

.Replace("\r\n", "
").Replace("\t", "    ")
Kaynak: Çoğunlukla Ekşisözlük ve Wikipedia
 
sonraki bilgi:      Pansiyonda Yemek Yemek İsteyen Öğretmen
önceki bilgi:       Dünyanın en fazla müslüman nüfusa sahip ülkesi
 
 
Bu sayfaya 593  defa bakıldı

 


eğitsel videolar     seslisozluklog