ana sayfa    videolar     bilgiler     devreler  

Bilgiler > BDU Yıllık PlanBDU Yıllık Plan


1        MODÜL 1 : BİLGİSAYARLA DEVRE ÇİZİMİ VE SİMÜLASYON
        A. SİMÜLASYON PROGRAM TANITIMI
        1. Programı çalıştırmak için gerekli donanım ve yazılımların tanıtılması
        
2        2. Program ana menüsünün tanıtımı
        3. Program ana menü seçeneklerinin tanıtılması
3        B. ANALOG DEVRELERLE ÇALIŞMA
        1. Menüdeki analog test aygıtlarının tanıtılması ve kullanılmasının açıklanması
4        2. Menüdeki analog elemanların tanıtılması ve kullanılması
        3. Analog devre elemanlarının yerleştirilmesi
        
5        4. Analog devreye test aygıtlarının bağlanması
6        C. ANALOG DEVRE UYGULAMALARI
        1. Basit elektrik kanunlarının bu program yardımı ile ispatlanması
        (Ohm kanunu, Kirşof kanunları)
7        2. Transistorlü bir devre tasarımı ve analizinin yapılarak sonuçların değerlendirilmesi
8        3. Op-amp’lı bir devre tasarımı ve analizinin yapılarak sonuçlarının değerlendirilmesi
9        D. DİJİTAL DEVRELERLE ÇALIŞMA 1. Dijital test aygıtlarının tanıtılması ve kullanılmasının açıklanması
        2) Dijital elemanların tanıtılması ve kullanılması
10        3) Dijital devre elemanlarının yerleştirilmesi 4) Bağlantı iletkenlerinin çizilmesi
11        5. Dijital devreye test aygıtlarının bağlanması
        6. Dijital devrenin çalıştırılması
12        E. DİJİTAL DEVRE UYGULAMALARI
        1. Basit kapı devreleri tasarımı ve analizinin yapılarak sonuçların değerlendirilmesi
13        2. Çeşitli devre tasarımları ve analizlerinin yapılarak sonuçlarının değerlendirilmesi
14        MODÜL 2 : BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ
        A. BASKI DEVRE ÇİZİMİ UYGULAMA PROGRAMI
        1. Programın özellikleri
        a. Baskı Devre Çizimi programını tanıtılması
        b. Teknik özellikleri
15        2. Programın çalıştırılması
        3. Ana menünün tanıtımı
16        B. TASARIM ORTAMI
        1. Program tasarım ekranı
        2. Tasarım ekranı menüleri
17        
        C. PROGRAM MODLARI
        1. Dosya kaydetme
        2. Pad ekleme
        
18        
        3. Çizgi (Hat) ekleme
        4. (Yazı) Text ekleme
        5. Sembol ekleme
        
        
        
1        
        D. BASKI DEVRE ŞEMASI ÇİZİMİ
        1. Tasarım yapılırken uyulması gereken normlar
        2. Baskı Devre Çizim Uygulamaları
2        2. Baskı Devre Çizim Uygulamaları
3        2. Baskı Devre Çizim Uygulamaları
4        
        2. Baskı Devre Çizim Uygulamaları
5        E. SEMBOLLER
        1. Bir Sembolün Değiştirilmesi
        2. Sembol Oluşturma
6        F. OTOMATİK BASKI DEVRE ÇİZİMİ
        1. Açık şemadan baskı devreye geçiş
        2. Elemanların otomatik yerleştirmesi
        
7        3.Elemanların yerlerinde düzenleme yapılması
        4.Baskı devrenin otomatik çizimi
        5. Baskı devrenin çıktısının alınması
8        MODÜL 3 : BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ
        A) TEMEL GEOMETRİK ÇİZİM PROGRAMI
        1. Programın Özellikleri
        a. Programın yüklenmesi b. Programın çalıştırılması
        c. Programın tanıtılması d. Şablonların tanıtılması
        e. Teknik özellikleri
        
9        2. Ana Menünün Ve Araç Çubuklarının Tanıtımı
        a. Dosya açma/kapama
        b. Dosya kaydetme ve isimlendirme
        c. Kayıtlı dosyada değişiklik
        d. Programı kapatma ve çıkma
        e. Büyültme ve küçültme
         f. Biçimlendirme, hizalama, döndürme ve gruplama g. Yazdırma
        
10        B)TEMEL GEOMETRİK ÇİZİM UYGULAMALARI
        1. Çizgi Çeşitleri
        2. Çizgiyi Taşıma, Boyutlandırma, Döndürme Ve Kopyalama
        3. Çizgiyi Biçimlendirme
        4. Birden Fazla Çizgiyi Gruplama
11        
        5. Çizginin Kullanıldığı Yere Göre Uygulamalar
        6. Norm Yazı (İsocpeur) Ekleme
        7. Doğruya Dik Çizme
        a. Üzerindeki bir noktadan b. Dışındaki bir noktadan
        8. Açılı Doğru Çizme
12        9. Geometrik Şekillerin Çizimi
        a. Üçgen, kare, dikdörtgen, çokgen çizimi
        b. Yay, çember çizimi
        c. Geometrik şekilleri taşıma, boyutlandırma, döndürme, kopyalama, biçimlendirme ve gruplama
        d. Norm yazı ekleme
13        10. Geometrik Şekillerin Ölçülendirilmesi
        11. Katman (Layer) Düzenleme
        a. Katmanlar ve özellikleri b. Katman seçme
        c. Katman ayarları
14        
        C) MESLEĞE ÖZEL PROJE ÇİZİMİ
        1. Ortak Anten Tesisatı Projesi Çizimi
        a. Proje kapağının hazırlanması
        b. İçindekiler
        c. Projede kullanılan semboller tablosunun çizilmesi
15        d. Vaziyet planlarının çizilmesi
        e. Mimari planların çizilmesi(her kat için ayrı)
        f. Yerleşim planın çizilmesi
16        
        g. Malzeme listesi ve maliyet hesabının oluşturulması
        h. Bildirim formlarının hazırlanması ( işe başlama ve iş bitimi)
17        2.Haberleşme Sistemleri Projesi Çizimi
        a. Proje kapağının hazırlanması
        b. İçindekiler
        c.  Projede kullanılan semboller tablosunun çizilmesi
18        d. Vaziyet planlarının çizilmesi
        e. Mimari planların çizilmesi(her kat için ayrı)
        f.  Yerleşim planın çizilmesi
        g. Malzeme listesi ve maliyet hesabının oluşturulması
        h. Bildirim formlarının hazırlanması (işe başlama ve iş bitimi)
Kaynak: Çoğunlukla Ekşisözlük ve Wikipedia
 
sonraki bilgi:      ilim ve fen nerede ise oradan alacağız (M. Kemal Atatürk)
önceki bilgi:       EKAA Yıllık Plan Haftalara Göre
 
 
Bu sayfaya 679  defa bakıldı

 


eğitsel videolar     seslisozluklog