ana sayfa    videolar     bilgiler     devreler  

Bilgiler > Dünya nüfüsu akrabalık ilişkisiDünya nüfüsu akrabalık ilişkisi


Akraba evlilikleri ve Çocuksuz evlilikler olmasa, Ve herkes Anne Babası 20 yaşındayken doğmuş olsa 38 Kuşak öncesinde herkes garanti akraba çıkıyor.

Dünyada şimdiye kadar yaşamış insan sayısı: 107,602,707,791

YIL     Kuşak     Toplam Dünya Nüfusu
760     38     137438953472
740     37     68719476736
720     36     34359738368
700     35     17179869184
680     34     8589934592
660     33     4294967296
640     32     2147483648
620     31     1073741824
600     30     536870912
580     29     268435456
560     28     134217728
540     27     67108864
520     26     33554432
500     25     16777216
480     24     8388608
460     23     4194304
440     22     2097152
420     21     1048576
400     20     524288
380     19     262144
360     18     131072
340     17     65536
320     16     32768
300     15     16384
280     14     8192
260     13     4096
240     12     2048
220     11     1024
200     10     512
180     9     256
160     8     128
140     7     64
120     6     32
100     5     16
80     4     8 Ebeveynlerimin anne babalarının anne babalarının sayısı
60     3     4 Ebeveynlerimin anne babalarının sayısı
40     2     2 Anne babam
20     1     1 Ben
Kaynak: Çoğunlukla Ekşisözlük ve Wikipedia
 
sonraki bilgi:      Ants' Death Circle
önceki bilgi:       Tahtaya neden vurulur?
 
 
Bu sayfaya 454  defa bakıldı

 


eğitsel videolar     seslisozluklog